Rajoninis ekonomikos konkursas „Augu finansiškai atsakingas“

Kovo 16 d. Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centre vyko rajono mokyklų 9–12 klasių mokinių ekonomikos žinių konkursas „Augu finansiškai atsakingas“. Konkurse varžėsi 7 mokyklų komandos iš Žalgirių, „Versmės“, Žygaičių ir Skaudvilės gimnazijų, Jovarų ir „Aušros“ pagrindinių mokyklų bei Tauragės profesinio rengimo centro. Mokiniai ekonomikos žinias atskleidė atlikdami keturias užduotis, kurias konkursui parengė Ekonomikos mokytojų metodinis būrelis, SEB bankas ir VMI atstovas.

Konkurse dalyvavo 42 geriausiai rajone ekonomiką išmanantys mokiniai. Jie atliko protų mūšio užduotį, sprendė uždavinius bei analizavo situaciją. Konkurse geriausiai sekėsi  komandai „Laikas – pinigai“. Šiai komandai atiteko padėkos raštai ir prizas. II vietą užėmė „Kiaulės taupyklė“ komanda. III vietą užėmė komanda „Ekonomistai Nr.3“.

Konkursą vedė ekonomikos ir verslumo mokytoja metodininkė Gintarė Žylienė, jį organizuoti padėjo VMI atstovai Laimonas Rimkus ir Svajonė Kiniulienė, SEB banko atstovė Sigita Timošenko, rajono ekonomikos mokytojų metodinis būrelis bei Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras.

Konkurso rėmėjai – UAB „MDS service“.  Konkurso organizatoriai džiaugiasi sulaukę tiek daug mokinių ir tikisi, kad kitąmet konkurse dalyvaus dar daugiau.

DSC09152

Savižudybių prevencijos biuro specialistų informacija

Pastaruoju metu visuomenėje kilo nerimas dėl internetinėje erdvėje pasirodžiusios informacijos apie savęs žalojimą ir savižudybes skatinančius „žaidimus“ įvairiais pavadinimais, pvz., „Mėlynasis banginis“, „Pažadink mane 4.20“ ir kt. Iš tiesų tai nėra jokie žaidimai, o nusikalstama veika.

Specialistai, dirbantys psichologinių krizių savižudybių prevencijos srityje, rekomenduoja:

 • atkreipti dėmesį į pasikeitusius vaiko psichologinę būseną ir elgesį, pasisakymus (liūdnas, suirzęs, abejingas, piktas, įsitempęs ir pan., tapo labiau atsiribojęs nuo bendros klasės veiklos, mažiau domisi anksčiau svarbiais dalykais…);
 • Stebėti ar odos paviršiuje nėra įvairių formų pjautinių pažeidimų, sutvarstymų rankų srityje;
 • atkreipti dėmesį į vaiko piešinius ir turimas nuotraukas;
 • atkreipti dėmesį jei mokinys pradėjo praleidinėti pamokas, arba vėluoja į pirmąsias pamokas, atrodo nepailsėjęs, mieguistas;
 • kilus įtarimui, kad vaikas dalyvauja „žaidime“ , pasitarti su mokyklos psichologu, socialiniu pedagogu, administracija;
 • ramiai išklausyti mokinį, pranešusį apie save žalojančius ar į „žaidimą“ įsitraukusius bendramokslius, padėkoti jam ir pasakyti, kad teisingai pasielgė pasidalinęs informacija;
 • mokiniams užklausus apie „žaidimą“, pasakyti: „Tai nėra jokie žaidimai(-as), o nusikalstama veikla. Sužinojęs, kad bendramokslis įsitraukęs į „žaidimą“ ar žaloja save, būtinai apie tai turi pasakyti suaugusiems – tėvams ar klasės auklėtojui“;
 • mokiniui pranešus, kad jis įsitraukia į „žaidimą“ ar žaloja save, išlikti ramiam, išklausyti jį, nepalikti vieno ir nedelsiant pranešti mokyklos administracijai.

Susidūrę su bet kokia informacija apie minėtą „žaidimą“, keliančia grėsmę mokinio sveikatai ar gyvybei, mokytojai nedelsdami turi pranešti mokyklos administracijai. administracija apie tai turi pranešti mokinio tėvams ir policijai.

Labai svarbu kalbėtis su mokiniais, išklausyti juos, skatinti vaiką dalintis mintimis ir jausmais, susidūrus su sunkumais, padrąsinti paprašyti pagalbos.

 

Informaciją parengė: Vilniaus PPT, SPPC, Vaikų linija, VPSC Savižudybių prevencijos biuras.

 

Mokinių konferencija anglų kalba „Iššūkiai užaugina sparnus“

2017-ųjų metų vasario 23 dieną Tauragės Žalgirių gimnazijoje įvyko jau tradicine tapusi respublikinė mokinių konferencija, kuri visada vyksta anglų kalba.

Šių metų konferencijos tema buvo „Iššūkiai užaugina sparnus“. Mokiniai buvo skatinami pasidalinti mintimis apie savo gyvenimo iššūkius, ateities ir karjeros perspektyvas, savanorystę ir kt. Pagrindinis konferencijos tikslas – ugdyti mokinių domėjimąsi anglų kalba, plėtoti jų komunikacinius gebėjimus, suteikti mokiniams galimybę pasidalinti savo idėjomis ir patirtimi. Organizatoriai Tauragės Žalgirių gimnazijos anglų kalbos mokytojos, o konferencijos partneriai – Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras.

Į renginį susirinko gausus būrys mokinių iš įvairių Lietuvos miestų ir mokyklų: Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos, Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos, Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazijos, Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos, Vilkaviškio r. Alvito pagrindinės mokyklos, Telšių „Džiugo“ gimnazijos, Šilutės pirmosios gimnazijos, Šilutės Vydūno gimnazijos, Telšių Žemaitės gimnazijos, Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos, Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos, Tauragės „Versmės“ gimnazijos, Tauragės r. Batakių vidurinės mokyklos ir Tauragės r. Žygaičių gimnazijos.

Konferencijos plenarinėje sesijoje savo mintimis apie iššūkių įtaką paauglių gyvenimui pasidalino svečias iš Klaipėdos, LCC universiteto lektorius Emilijus Gricius, kuris įkvėpė mūsų dalyvius nebijoti iššūkių, o jų ieškoti. Jis skatino veikti ir kuo daugiau bendrauti ne virtualioje erdvėje. Antroji konferencijos dalis vyko grupėse, visi dalyviai buvo suskirstyti į 8 grupes, kuriose veiklą moderavo Žalgirių gimnazijos mokiniai.

Konferencijoje pristatė apie 60 įdomių pranešimų įvairiomis temomis. Visi dalyviai teigė, kad dalyvavimas čia yra didelis iššūkis. Juk šioje konferencijoje ne tik svarbu kalbėti angliškai, bet ir mokėti išreikšti savo mintis, pagerinti bendravimo įgūdžius, mokėti įtikinti auditoriją. Tai savotiška patirtis ir galimybė išbandyti save.

Mokiniai turėjo galimybę balsuoti ir išrinkti patį geriausią, įtikinamiausiai kalbėjusį dalyvį kiekvienoje grupėje. Rezultatus apibendrino ir daugiausia simpatijų sulaukusius pranešėjus paskelbė grupių moderatoriai. Renginio pabaigoje Žalgirių gimnazijos direktorius padėkojo laimėtojams, jie buvo apdovanoti rėmėjų dovanėlėmis.

 

Anglų k. mokytoja Janina Pukelienė

 

 

Respublikinis iškalbos meno konkursas Tauragės ,,Šaltinio“ progimnazijoje

Vasario 2d., jau antrąjį kartą, Tauragės „Šaltinio“ progimnazijoje vyko 7-8 klasių mokinių respublikinio oratorinio meno anglų kalba konkursas. Pagrindinė konkurso tema šiemet buvo ,,Beauty is in the eye of the beholder’’ (,,Grožio suvokimas yra subjektyvus’’). Konkursą organizavo Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos pavaduotuoja  neformaliajam švietimui A. Biknerienė, anglų kalbos mokytojos I. Siutilienė, L. Valuckienė, V. Janonienė, Tauragės PMMC bei rajono anglų kalbos mokytojų metodinė taryba. Konkurse dalyvavo 42 moksleiviai iš dvylikos respublikos mokyklų: Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos, Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos, Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos, Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos, Tauragės „Aušros“ pagrindinės mokyklos, Raseinių Šaltinio progimnazijos, Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos, Marijampolės ,,Šaltinio’’ pagrindinės mokyklos, Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos, Alytaus Šaltinių pagrindinės mokyklos, Tarailių progimnazijos ir Kelmės Kražantės progimnazijos.

Dėl gausaus dalyvių skaičiaus, dalyviai buvo suskirstyti į du srautus. Mokinių viešosios kalbos buvo vertinamos nominacijomis, atsižvelgta į charakteringiausius aspektus kiekvieno oratoriaus kalboje. Pastebėtas labiausiai įtikinančią kalbą pasakęs moksleivis, geriausiai kūno kalbą įvaldęs ir kontaktą su klausytojais užmezgęs dalyvis, entuziastiškiausios kalbos autorius – tai tik keleto suteiktų dalyvių kalboms nominacijų įvardijimas. Abiejuose srautuose nominaciją ,,Už geriausią kalbą’’ laimėjo Tauragės ,,Šaltinio’’ progimnazijos mokinės: 8d klasės mokinė Marija Vasiliauskaitė (‘’When beauty reveals itself the most’’, mokytoja V. Janonienė) ir 8d klasės mokinė Viltė Stankutė (‘’Different ideas of what is beautiful’’, mokytoja L. Valuckienė).

 

Metodinė – praktinė konferencija „Mokinių vertinimas ir įsivertinimas. Ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas pamokoje. Gerosios patirties sklaida.“

DSC09002

Tauragės Žalgirių gimnazijoje 2017 sausio 5 d. vyko respublikinė mokytojų metodinė – praktinė konferencija “Mokinių vertinimas ir įsivertinimas. Ugdymo diferencijavimas  ir  individualizavimas pamokoje. Gerosios patirties sklaida“. Konferencijos  tikslas buvo pasidalinti gerąja patirtimi, kaip tobulinti mokinių vertinimą ir skatinti sąmoningą, objektyvų įsivertinimą, kaip efektyviai diferencijuoti ir individualizuoti ugdomąją medžiagą šiuolaikinėje pamokoje siekiant mokinio pažangos.

Konferencijoje dalyvavo  daugiau nei 160 kolegų iš Šilalės, Šilutės, Jurbarko bei Tauragės miestų ir rajonų, o taip pat Pagėgių savivaldybės. Konferencija prasidėjo muzikiniu gimnazistų pasirodymu ir gimnazijos direktoriaus Jono Jatauto bei Tauragės PMMC metodininkės Vilmos Vaičekauskienės sveikinimu. Plenarinėje konferencijos dalyje dalyviai išklausė tris pranešimus apie mokinių vertinimą ir įsivertinimą, mokomosios medžiagos diferencijavimą  ir  individualizavimą pamokoje. Pranešėjos ir konferencijos koordinatorės direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Trijonienė ir anglų kalbos mokytoja ekspertė Janina Pukelienė apžvelgė pagrindinius vertinimo ir įsivertinimo, diferencijavimo ir individualizavimo aspektus, Tauragės savivaldybės švietimo skyriaus vyresnioji specialistė Danguolė Petkienė analizavo mokinių vertinimo ir įsivertinimo  praktinius pavyzdžius, o  Žalgirių gimnazijos psichologė Ina Kalvanienė atkreipė susirinkusiųjų dėmesį į psichologinę įsivertinimo reikšmę, akcentuodama, kad įsivertinimas skatina savivertę bei motyvaciją.

Antroji konferencijos dalis vyko atskirose darbo grupėse: Lietuvių kalbos ir socialinių mokslų; Užsienio kalbų; matematikos, IKT ir gamtamokslinio ugdymo; Menų, technologijų ir kūno kultūros.

Dirbant grupėse kolegos dalinosi savo gerąja patirtimi (buvo išklausytas 21 pranešimas) ir aktyviai diskutavo.

Trečioji konferencijos dalis – apibendrinimas – vyko gimnazijos aktų salėje. Apibendrindami savo darbą mokytojai priėjo prie išvados, kad mūsų visų tikslas tas pats, kad mokiniai savo nuolatiniu darbu, padedami mokytojų, pasiektų aukščiausius įvertinimus  ir pasisekimą gyvenime.

Pasibaigus renginiui konferencijos dalyviai neskubėjo skirstytis, daugelis mėgavosi gera nuotaika ir dalinosi įspūdžiais, mintimis bei ateities planais.

 

Konferencijos koordinatorės Janina Pukelienė ir Lina Trijonienė

 

 

AR VAIKAS BRANDUS MOKYKLAI?

Vaiko brandumas vertinamas gavus tėvų (globėjų) prašymą, jiems pageidaujant ugdyti vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą, kai tais kalendoriniais metais jam dar nesueina 6 metai; ugdyti vaiką pagal pradinio ugdymo programą, kai tais kalendoriniais metais jam dar nesueina 7 metai. Vaiko brandumą vertina pedagoginių psichologinių tarnybų arba švietimo pagalbos tarnybų psichologai.

Remiantis 2016 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-751 „Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašu“, vaiko brandumas vertinamas kiekvienais metais nuo balandžio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

Tėvai (globėjai), pageidaujantys įvertinti Vaiko brandumą, pedagoginės psichologinės tarnybos vadovui nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d. pateikia šiuos dokumentus:

 • prašymą;
 • vaiko gimimo liudijimo kopiją;
 • ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-os) rekomendaciją (Aprašo 1 priedas), jeigu vaikas buvo ugdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programą; rekomendacija turi būti patvirtinta ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-os) ir (arba) mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens parašais;
 • priešmokyklinio ugdymo pedagogo parengtą rekomendaciją pradinių klasių mokytojui apie atliktą vaiko galutinį pasiekimų vertinimą, jeigu vaikas buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą; rekomendacija turi būti patvirtinta priešmokyklinio ugdymo pedagogo ir (arba) mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens parašais.
 • 1-priedas
 • Brandumas mokyklai

Paroda „Vienu žvilgsniu“

Kiekvienais metais gruodžio 3-iąją pasaulis mini Tarptautinę žmonių su negalia dieną, kurią 1992 m. pabaigoje paskelbė Jungtinių Tautų Organizacija. Šią dieną visuomenė supažindinama su neįgaliųjų žmonių problemomis, primenama apie žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių visuotinumą, nedalomumą, tarpusavio priklausomumą ir ryšį bei būtinybę neįgaliesiems užtikrinti galimybę visapusiškai naudotis šiomis teisėmis ir laisvėmis be diskriminacijos, ką plačiai deklaruoja ir JT Neįgaliųjų teisių konvencija.

Norėdami atkreipti visuomenės dėmesį į neįgalų asmenį, sutelkėme visas Tauragės rajono mokyklas, surengdami mokinių su įvairiomis negalėmis piešinių parodą „Vienu žvilgsniu“. Piešinių paroda siekėme vienyti dvi socialines grupes: neįgaliuosius ir sveikąją visuomenės dalį. Įvairių renginių dėka norime mažinti neįgaliųjų socialinę atskirtį ir tenkinti kultūrinius poreikius. Neįgaliems asmenims ypač svarbu būti pilnaverčiais ir aktyviai dalyvauti pramoginiame ir kultūriniame gyvenime.

img_1925

Pasidžiaugti mokinių sukurtu stebuklu – piešiniais,  galėjo visa Tauragės rajono bendruomenė, o gruodžio 15 dieną Birutės Baltrušaitytės  viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje „Batuotas katinas“ vyko baigiamasis Tauragės rajono mokinių piešinių parodos „Vienu žvilgsniu“ renginys.  Parodos dalyviai buvo apdovanoti padėkomis bei nuostabiu lėlių teatro spektakliu „Pepė ilgakojinė“.

Nuoširdžiai dėkojame Tauragės rajono savivaldybei už skirtas lėšas projekto įgyvendinimui, renginio globėjai Tauragės rajono savivaldybės tarybos narei Ritai Grigalienei už šiltus žodžius ir dovanėles, vaikų  literatūros skyriaus „Batuotas katinas“ darbuotojoms už suteiktas vaikams emocijas, stebint lėlių spektaklį.

Renginį organizavo Tauragės Pagalbos mokytojui ir mokiniui centras ir Jovarų pagrindinė mokykla.

img_1944

img_1959