2018 metų Tauragės švietimo darbuotojų metodiniai darbai „SĖKMINGA PAMOKA - GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA“

Neseniai pridėti elementai

Lina Butvydienė, Dalia Šlionienė
Integruota veikla pradinių klasių mokiniams „Žemėj Lietuvos“

Metodinio darbo kortelė Integruota veikla pradinių klasių mokiniams „Žemėj Lietuvos“.pdf

Aprašyta integruota pasaulio pažinimo, anglų kalbos ir muzikos popietė „Žemėj Lietuvos“.

Neringa Juknienė, Laineda Zakarienė, Vida Šlickytė Integruoto anglų ir vokiečių kalbų tęstinio projekto „Dienos rutina“ aprašas

METODINIO DARBO KORTELĖ Integruotas anglų ir vokiečių kalbų tęstinis projektas „Dienos rutina“.pdf

Tęstinis projektas: tikslas – ugdyti mokinių tarpkultūrinę kompetenciją. Šiuo projektu siekiama atskleisti anglų ir vokiečių kalbų…

Angelė Ratkevičienė, Ingrida Vaičienė Integruotas anglų kalbos ir pilietiškumo ugdymo projektas „There is no planet B“

Metodinio darbo kortelė Integruotas anglų kalbos ir pilietiškumo ugdymo projektas „There is no planet B“.pdf

Pateikiama integruoto projekto medžiaga nuo pasirengimo iki rezultato. Mokytojų iniciatyva suorganizuota bendra 2 gimnazijų pilietinė akcija…