Metodiniai darbai 2018 - Menai ir technologijos

Dublin Core

Antraštė

Metodiniai darbai 2018 - Menai ir technologijos

Aprašymas

2018 metų Tauragės švietimo darbuotojų metodiniai darbai, Menai ir technologijos.

Collection Items

Aida Melninkaitienė, Daiva Danienė „Netradicinė apibendrinamoji integruota anglų kalbos ir technologijų pamoka „Apie maistą...““
Metodiniame darbe pateikiamas netradicinės apibendrinamosios integruotos anglų kalbos ir technologijų pamokos 5 klasėje aprašas. Šioje pamokoje mokiniai atlikdami įvairias kūrybines užduotis grupėse, bendraudami anglų kalba pagerino šios kalbos…

Leonora Šimanauskienė, Darius Gricius "Integruota matematikos ir muzikos pamoka „Trupmenos ir natos“"
Pristatomas detalus pamokos planas (uždavinys, ugdymo metodai, vertinimas, pamokos eiga nurodant kiekvieno pamokos etapo trukmę). Pridedamos padalomosios užduotys, kurios buvo pateiktos mokinių grupėms pamokoje.

Leonora Šimanauskienė, Darius Gricius Integruota matematikos ir muzikos pamoka „Trupmenos ir natos“
Pristatomas detalus pamokos planas (uždavinys, ugdymo metodai, vertinimas, pamokos eiga nurodant kiekvieno pamokos etapo trukmę). Pridedamos padalomosios užduotys, kurios buvo pateiktos mokinių grupėms pamokoje.

Virginija Ūksienė, Virginijus Butkus, Birutė Bacevičienė Integruota rusų k., muzikos ir dailės pamoka ,,M. K. Čiurlionis muzikoje ir dailėje“
Ruošiant šią priemonę norėta:
1. Pasidalinti patirtimi, vedant trijų mokomųjų dalykų integruotą pamoką.
2. Pamoka skirta 2G klasės mokiniams nagrinėjant per rusų k. pamokas skyrių ,,В мире прекрасного“.
View all 4 items