Metodiniai darbai 2018 - Tikslieji mokslai

Dublin Core

Antraštė

Metodiniai darbai 2018 - Tikslieji mokslai

Aprašymas

2018 metų Tauragės švietimo darbuotojų metodiniai darbai, Tikslieji mokslai

Collection Items

Lina Čeponienė Mokinių  įsivertinimas ir refleksija IT pamokose
„Ugdant mokinių vertybines nuostatas, bendruosius gebėjimus, asmens kompetencijas, svarbu mokyti ir skatinti mokinius įsivertinti bei reflektuoti savo mokymąsi. Mokinių samprata apie tai, ar jie gerai suprato, ar pasiektas jų mokymosi tikslas, gali…

Vida Kasputienė, Lina Čeponienė Integruota pamoka „Simetrija“
Integruotos matematikos ir informacinių technologijų pamokos „Simetrija“ planas. Pamokoje apibendrinamas matematikos skyrius „Simetrija“ ir pakartojamos Imagine Logo vėžliuko komandos, kuriomis naudojantis mokiniai atlieka kūrybinį darbą „Kuriu…

Leonora Šimanauskienė, Darius Gricius Integruota matematikos ir muzikos pamoka „Trupmenos ir natos“
Pristatomas detalus pamokos planas (uždavinys, ugdymo metodai, vertinimas, pamokos eiga nurodant kiekvieno pamokos etapo trukmę). Pridedamos padalomosios užduotys, kurios buvo pateiktos mokinių grupėms pamokoje.

Nanija Bekerienė, Vilija Maslauskienė Integruota matematikos ir lietuvių kalbos pamoka „Matematinė knyga. Trikampiai“
Pristatomas pamokos aplankas, kurį sudaro: detalus pamokos planas (uždavinys, ugdymo metodai, pamokos eiga nurodant kiekvieno pamokos etapo trukmę); klausimai ir atsakymai žaidimui, žaidimo kortelės, darbo grupėse užduotys, grupių vertinimo ir…

Nijolė Pasičnikienė, Gražina Zukevičienė Matematikos VBE metodinė medžiaga
Ši metodinė medžiaga skirta 11 – 12 klasių moksleiviams, besirengiantiems valstybiniam matematikos brandos egzaminui ir kaip pagalbinė priemonė matematikos mokytojams.
Leidinyje pagal temas, atitinkančias atnaujintą bendrąją vidurinio ugdymo…

Albina Marozienė, Vilmantė Bliūdžiutė, Raimondas Ramanauskas  Integruotas kūno kultūros ir matematikos užsiėmimas ,,VAROM2“
Ruošiant šią priemonę norėta:
1. Pasidalyti patirtimi, įvairinanti veiklą pamokoje, darbo formas ir metodus.
2. Užduotys gali būti pateiktos 5-6 klasių mokiniams kartojant skaitinius reiškinius.

Vilija Kazokienė, Gražina Zaukevičienė, Nijolė Pasičnikienė Netradicinė matematikos pamoka „Skaičiaus Pi diena“
Metodinė medžiaga, skirta netradicinei pamokai, norint parodyti, kad matematika yra patraukli, įdomį ir reikalinga kasdieniniame gyvenime. Pamokos metu mokiniai išsiaiškins, kaip skaičius pi yra susijęs su apskritimais, skrituliais, atliks praktikos…

Zita Jarašūnienė, Rasa Skrodenienė „Kaip etninės kultūros elementų integravimas į dalykų turinį gali paįvairinti ugdymo procesą, skatinti mokymosi motyvaciją“
Mokiniai vykdė projektą „Kaboje visų namai“. Projekto metu buvo aiškinamasi, kokių pasitaiko kalbos klaidų, kaip jas taisyti, kaip taisyklingai vartoti skaitvardžius, įvairius terminus, sudarė lankstinuką „Dažniau pasitaikančios kalbos klaidos“.…
View all 8 items