Metodiniai darbai 2018 - Užsienio kalbos

Dublin Core

Antraštė

Metodiniai darbai 2018 - Užsienio kalbos

Aprašymas

2018 metų Tauragės švietimo darbuotojų metodiniai darbai, Užsienio kalbos

Collection Items

Danutė Kiliokaitienė ,,Mokomųjų programų naudojimas anglų kalbos pamokose“
Metodiniame darbe pasidalinama patirtimi apie mokomųjų programų naudojimą anglų kalbos pamokose. Šių dienų mokytojo iššūkis yra kaip sudominti ir įtraukti mokinį į ugdomąją veiklą pamokoje. Skaitmeninis pasaulis gali būti pagrindinis mokytojo…

Aida Melninkaitienė, Daiva Danienė Netradicinė apibendrinamoji integruota anglų kalbos ir technologijų pamoka „Apie maistą...“
Metodiniame darbe pateikiamas netradicinės apibendrinamosios integruotos anglų kalbos ir technologijų pamokos 5 klasėje aprašas. Šioje pamokoje mokiniai atlikdami įvairias kūrybines užduotis grupėse, bendraudami anglų kalba pagerino šios kalbos…

Eglė Rupšienė, Daiva Albrechtienė Integruota pamoka Eratosteno eksperimentas
2018 metų balandžio 21 dieną Tauragės „Šaltinio” progimnazijos 7a klasei buvo pravesta geografijos pamoka anglų kalba „Eratosteno eksperimentas”.
Pamokos tikslas: pakartoti Eratosteno eksperimentą Žemės perimetro apskaičiavimui.
Pamokos uždavinys:…

Vida Antanavičienė, Dalia Šlionienė Integruota technologijų ir anglų k. pamoka SPALVOS
Nagrinėjant šią temą mokiniai išmoko angliškai spalvų pavadinimus, atliko eksperimentą – maišydami pagrindines spalvas mokėsi išgauti naujas spalvas.

Gintarė Kolesnikova , Vaida Jucienė Kalbėjimo įgūdžių lavinimas anglų kalbos pamokose
Bendrojo lavinimo mokykloje mokiniai turi išmokti tikslingos verbalinės veiklos, kuri įmanoma tik sistemingai lavinant kalbėjimo įgūdžius. Labai svarbu, kad ugdytiniai ne tik įsimintų ir atkartotų kalbines struktūras, bet ir būtų pajėgūs jų pagalba…

Angelė Ratkevičienė, Ingrida Vaičienė Integruotas anglų kalbos ir pilietiškumo ugdymo projektas „There is no planet B“
Pateikiama integruoto projekto medžiaga nuo pasirengimo iki rezultato. Mokytojų iniciatyva suorganizuota bendra 2 gimnazijų pilietinė akcija „Mes už švarią Tauragę“ su tikslu atkreipti tauragiškių dėmesį į aplinkosaugos problemas mūsų mieste,…

Jūratė Orlovienė, Ingrida Vaičienė IDKM geografijos - anglų k.  pamoka  Alternatyvieji energijos šaltiniai
Metodinę priemonę sudaro pamokos planas, užduotys bei medžiaga integruotai geografijos- anglų kalbos pamokai. Priemonė skirta 10 klasės (II gimnazijos klasė) mokiniams. Medžiaga pamokai parengta pagal integruoto dalyko ir anglų kalbos dėstymo…

Loreta Midvikienė, Lina Trijonienė Integruota anglų k., dailės ir technologijų pamoka SPALVOS
Integruota anglų kalbos ir dailės pamoka, kurioje mokiniai mokysis spalvų pavadinimų angliškai, įvardins daiktų spalvas. Maišydami pagrindines spalvas, išgaus naujus atspalvius, kuriuos panaudos rudeninio lapo spalvinimui.

Loreta Orlingienė, Stanislava Puteikienė Pasaulio paž. - anglų k. integruota pamoka 4 kl. „Vaikų pokyčiai augant“
Pamoka skirta supažindinti mokinius su pokyčiais brendimo laikotarpiu bei mokyti pritaikyti anglų kalbos žinias pasakojant apie save.

Lina Valuckienė, Vaiva Janonienė, Inesa Siutilienė, Neringa Juknienė  Integruota vokiecių - anglų kalbų pamoka „Mano šeima“
Moksleivių žingeidumas ir noras mokytis užsienio kalbų turėtų būti pradedamas skatinti kuo jaunesniame amžiuje, todėl jau ketvirtose klasėse organizuojamos integruotos anglų ir vokiečių kalbų pamokos. Pamoka penktokams „Mano šeima“ – tai tęstinė…
View all 14 items