Metodiniai darbai 2018 - Lietuvių kalba

Dublin Core

Antraštė

Metodiniai darbai 2018 - Lietuvių kalba

Aprašymas

2018 metų Tauragės švietimo darbuotojų metodiniai darbai, Lietuvių kalba

Collection Items

Giedrė Statkuvienė, Lina Norgailienė, Arūnas Ramanauskas  Integruota lietuvių k. ir fizikos pamoka K.Donelaičio „Metai“ ir fizika
Metodinio darbo ,,Donelaitis ir fizika“ tikslas – atskleisti tarpdalykinę integraciją kaip raktą į sėkmingą mokymąsi, pateikti mokiniui iš pirmo žvilgsnio nepatrauklius dalykus (pvz. literatūros kūrinį ar fizikos dėsnius) kita, netradicine forma,…

Vitalija Juškevičiutė, Remigija Kalendienė, Nijolė Katauskienė, Ilona Samoškienė Netradicinė lietuvių k.  pamoka ,,…tas amžius man auksinis atrodo…“, skirta Reformacijos 500 metų jubiliejui
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugijos bei Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupo Mindaugo Sabučio iniciatyva 2017-ieji paskelbti Reformacijos metais. III klasės literatūros kursas pradedamas nuo Renesanso, o Lietuvoje tas…

Nanija Bekerienė, Vilija Maslauskienė Integruota matematikos ir lietuvių kalbos pamoka „Matematinė knyga. Trikampiai“ PLANAS
Pristatomas pamokos aplankas, kurį sudaro: detalus pamokos planas (uždavinys, ugdymo metodai, pamokos eiga nurodant kiekvieno pamokos etapo trukmę); klausimai ir atsakymai žaidimui, žaidimo kortelės, darbo grupėse užduotys, grupių vertinimo ir…

Vida Milkintienė, Ligita BredelienėIntegruota lietuvių k. ir pasaulio pažinimo pamoka Ką aš žinau apie J.Basanavičių
Integruota pamoka, vesta Jono Basanavičiaus devyniasdešimtųjų mirimo metinių proga, ruošiantis minėti Lietuvos 100-metį. Mokiniai sužinojo apie autoriaus gyvenimą ir tautosakinius darbus, inscenizavo pasaką „Aš pats“, atliko suvokimo testą, dainavo…

Zita Jarašūnienė, Rasa Skrodenienė „Kaip etninės kultūros elementų integravimas į dalykų turinį gali paįvairinti ugdymo procesą, skatinti mokymosi motyvaciją“
Mokiniai vykdė projektą „Kaboje visų namai“. Projekto metu buvo aiškinamasi, kokių pasitaiko kalbos klaidų, kaip jas taisyti, kaip taisyklingai vartoti skaitvardžius, įvairius terminus, sudarė lankstinuką „Dažniau pasitaikančios kalbos klaidos“.…
View all 5 items