Naršyti elementuose (Iš viso: 1)

  • Kolekcija: Metodiniai darbai 2018 - Dorinis ugdymas

Metodinio darbo kortelė „Velykų ženklai ir simboliai“..pdf
Pranešime pristatyti mokinių projektinės veiklos ir tarpdalykinės integracijos rezultatai analizuojant Velykų šventės liturginius papročius ir lietuvių tradicinio margučių marginimo būdus.
Pranešimas dviejų dalių: pirmoje dalyje klausytojams…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2