Naršyti elementuose (Iš viso: 3)

  • Kolekcija: Metodiniai darbai 2018 - Gamtos mokslai

Biologijos kartojimo pamoka naudojant žaidimo metodą..pdf
Mokymo priemonė skirta pagrindinių biologijos sąvokų kartojimui 11-12 klasių mokiniams, besimokantiems biologijos A kursu ir besiruošiantiems valstybiniam brandos egzaminui. Priemonę galima naudoti ir mokantis B kursu.
Žaidimo forma padeda be…

Integruota lietuvių k. ir fizikos pamoka K.Donelaičio „Metai“ ir fizika.pdf
Metodinio darbo ,,Donelaitis ir fizika“ tikslas – atskleisti tarpdalykinę integraciją kaip raktą į sėkmingą mokymąsi, pateikti mokiniui iš pirmo žvilgsnio nepatrauklius dalykus (pvz. literatūros kūrinį ar fizikos dėsnius) kita, netradicine forma,…

Metodinio darbo kortelė „Ausis garso imtuvas“.pdf
Pamokos planas „Ausis – klausos organas“ 6 kl. Pamokoje suplanuota mokytojo, mokinių veikla, užduočių pavyzdžiai bei priedas – skaidrių pateiktis. Mokymo medžiagos aktualizavimas susiejamas su mokinių patirtimi, interesais, atsakomybe už savo…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2