Naršyti elementuose (Iš viso: 4)

  • Kolekcija: Metodiniai darbai 2018 - Menai ir technologijos

Metodinio darbo kortelė Integruota rusų k., muzikos ir dailės pamoka ,,M. K. Čiurlionis muzikoje ir dailėje“.pdf
Ruošiant šią priemonę norėta:
1. Pasidalinti patirtimi, vedant trijų mokomųjų dalykų integruotą pamoką.
2. Pamoka skirta 2G klasės mokiniams nagrinėjant per rusų k. pamokas skyrių ,,В мире прекрасного“.

METODINIO DARBO KORTELĖ Integruota matematikos ir muzikos pamoka „Trupmenos ir natos“.pdf
Pristatomas detalus pamokos planas (uždavinys, ugdymo metodai, vertinimas, pamokos eiga nurodant kiekvieno pamokos etapo trukmę). Pridedamos padalomosios užduotys, kurios buvo pateiktos mokinių grupėms pamokoje.

METODINIO DARBO KORTELĖ Integruota matematikos ir muzikos pamoka „Trupmenos ir natos“.pdf
Pristatomas detalus pamokos planas (uždavinys, ugdymo metodai, vertinimas, pamokos eiga nurodant kiekvieno pamokos etapo trukmę). Pridedamos padalomosios užduotys, kurios buvo pateiktos mokinių grupėms pamokoje.

Metodinio darbo koretelė „Apie maistą“.pdf
Metodiniame darbe pateikiamas netradicinės apibendrinamosios integruotos anglų kalbos ir technologijų pamokos 5 klasėje aprašas. Šioje pamokoje mokiniai atlikdami įvairias kūrybines užduotis grupėse, bendraudami anglų kalba pagerino šios kalbos…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2