Naršyti elementuose (Iš viso: 13)

  • Kolekcija: Metodiniai darbai 2018 - Pradinis, priešmokyklinis ir ikimokyklinis ugdymas

Metodinio darbo kortelė Integruota veikla pradinių klasių mokiniams „Žemėj Lietuvos“.pdf
Aprašyta integruota pasaulio pažinimo, anglų kalbos ir muzikos popietė „Žemėj Lietuvos“.

Metodinio darbo kortelė ką aš žinau apie J.Basanavčių.pdf
Integruota pamoka, vesta Jono Basanavičiaus devyniasdešimtųjų mirimo metinių proga, ruošiantis minėti Lietuvos 100-metį. Mokiniai sužinojo apie autoriaus gyvenimą ir tautosakinius darbus, inscenizavo pasaką „Aš pats“, atliko suvokimo testą, dainavo…

Metodinio darbo kortelė Integruota pamoka „Apie knygą“.pdf
Lietuvių kalbos-dailės-pasaulio pažinimo pamoka, kuri vyko netradicinėje aplinkoje – knygyne. Ir diena ypatinga – Kovo 16-oji – Knygnešio diena. Kupini jaudulio mokiniai nuoširdžiai skaitė savo sukurtas miniatiūras apie ją. Pamoką paįvairino…

Metodinio darbo kortelė Ritminiai pratimai 4kl..pdf
Integruota muzikos pamoka, kurioje grupinio darbo metu mokiniai lavins ritmo pojūtį, skaitys, plos ir gros ritminius pratimus, ugdys kūrybingumą. Pasirinkdami vis kitokias išraiškos priemones, lavins vaizduotę klausydami muzikos, įpras geriau skirti…

Metodinio darbo kortelė Integruota lietuvių k. ir dailės pamoka VEIKSMO ŽODŽIAI.pdf
Integruota lietuvių k.- dailės pamoka. Pamoka vyko prie mokyklos parke. Mokiniai piešė ant sniego, darė kitus darbelius iš gamtinės medžiagos, kalbėjo, stebėjo vieni kitų veiklą,naudojo daug veiksmo žodžių. Tai linksma, žaidybinė pamoka padedanti…

Metodinio darbo kortelė Integruota pasaulio pažinimo, dailės ir technologijų pamoka Gyvoji - negyvoji gamta kūrybiniame dare.pdf
Integruota pasaulio pažinimo - dailės ir technologijų pamoka
3 kl. netradicinėje aplinkoje. Pamokoje formuojamos ekologinės nuostatos. Mokiniai piešė ant medžio plaušo atraižų, gautų meistro dirbtuvėje, panaudoti ekologiški ilgaamžiai medienos…

Metodinio darbo kortelė Įvairūs uždaviniai 1kl..pdf
Integruota matematikos pamoka, kurioje žaidybine forma mokiniai mokysis sudėti ir atimti, atlikti įvairias veiksmų eilutes, palyginti atstumus tarp miestų. Pateikiami žaidimai, kūrybinės užduotys, skatinančios greitai spręsti veiksmų eilutes, dirbti…

Metodinio darbo kortelė  „Spalvų ir skaičių pieva “.pdf
Skirta: ikimokyklinio ugdymo vaikams.Amžius: 3-6 m.
Spalvų ir skaičių pievos funkcijos: šios priemonės pagalba, vaikai mokosi atpažinti ir skirti spalvas, skaičiuoti, susipažinti su skaičiais. Lavinama smulkioji rankų motorika.(atsukti ir užsukti…

Metodinio darbo kortelė Integruota anglų k. ir pasaulio pažinimo pamoka „Vaikų pokyčiai augant“.pdf
Pamoka skirta supažindinti mokinius su pokyčiais brendimo laikotarpiu bei mokyti pritaikyti anglų kalbos žinias pasakojant apie save.

Metodinio darbo kortelė Integruota anklų k., dailės ir technologijų pamoka SPALVOS.pdf
Integruota anglų kalbos ir dailės pamoka, kurioje mokiniai mokysis spalvų pavadinimų angliškai, įvardins daiktų spalvas. Maišydami pagrindines spalvas, išgaus naujus atspalvius, kuriuos panaudos rudeninio lapo spalvinimui.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2