Naršyti elementuose (Iš viso: 8)

  • Kolekcija: Metodiniai darbai 2018 - Tikslieji mokslai

Metodinio darbo kortelė „Kaip etninės kultūros elementų integravimas į dalykų turinį gali paįvairinti ugdymo procesą, skatinti mokymosi motyvaciją“.pdf
Mokiniai vykdė projektą „Kaboje visų namai“. Projekto metu buvo aiškinamasi, kokių pasitaiko kalbos klaidų, kaip jas taisyti, kaip taisyklingai vartoti skaitvardžius, įvairius terminus, sudarė lankstinuką „Dažniau pasitaikančios kalbos klaidos“.…

Metodinio darbo kortelė Netradicinė matematikos pamokas skaičiaus Pi dienai.pdf
Metodinė medžiaga, skirta netradicinei pamokai, norint parodyti, kad matematika yra patraukli, įdomį ir reikalinga kasdieniniame gyvenime. Pamokos metu mokiniai išsiaiškins, kaip skaičius pi yra susijęs su apskritimais, skrituliais, atliks praktikos…

Metodinio darbo kortelė Integruotas kūno kultūros ir matematikos užsiėmimas ,,VAROM2“.pdf
Ruošiant šią priemonę norėta:
1. Pasidalyti patirtimi, įvairinanti veiklą pamokoje, darbo formas ir metodus.
2. Užduotys gali būti pateiktos 5-6 klasių mokiniams kartojant skaitinius reiškinius.

Metodinio darbo kortelė Matematikos VBE metodinė medžiaga.pdf
Ši metodinė medžiaga skirta 11 – 12 klasių moksleiviams, besirengiantiems valstybiniam matematikos brandos egzaminui ir kaip pagalbinė priemonė matematikos mokytojams.
Leidinyje pagal temas, atitinkančias atnaujintą bendrąją vidurinio ugdymo…

METODINIO DARBO KORTELĖ Integruota matematikos ir lietuvių kalbos pamoka „Matematinė knyga. Trikampiai“.pdf
Pristatomas pamokos aplankas, kurį sudaro: detalus pamokos planas (uždavinys, ugdymo metodai, pamokos eiga nurodant kiekvieno pamokos etapo trukmę); klausimai ir atsakymai žaidimui, žaidimo kortelės, darbo grupėse užduotys, grupių vertinimo ir…

METODINIO DARBO KORTELĖ Integruota matematikos ir muzikos pamoka „Trupmenos ir natos“.pdf
Pristatomas detalus pamokos planas (uždavinys, ugdymo metodai, vertinimas, pamokos eiga nurodant kiekvieno pamokos etapo trukmę). Pridedamos padalomosios užduotys, kurios buvo pateiktos mokinių grupėms pamokoje.

Metodinio darbo kortelė integruota pamoka „Simetrija“.pdf
Integruotos matematikos ir informacinių technologijų pamokos „Simetrija“ planas. Pamokoje apibendrinamas matematikos skyrius „Simetrija“ ir pakartojamos Imagine Logo vėžliuko komandos, kuriomis naudojantis mokiniai atlieka kūrybinį darbą „Kuriu…

Metodinio darbo kortelė Mokinių  įsivertinimas ir refleksija IT pamokose.pdf
„Ugdant mokinių vertybines nuostatas, bendruosius gebėjimus, asmens kompetencijas, svarbu mokyti ir skatinti mokinius įsivertinti bei reflektuoti savo mokymąsi. Mokinių samprata apie tai, ar jie gerai suprato, ar pasiektas jų mokymosi tikslas, gali…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2