Naršyti elementuose (Iš viso: 14)

  • Kolekcija: Metodiniai darbai 2018 - Užsienio kalbos

Metodinio darbo kortelė Integruota rusų k., muzikos ir dailės pamoka ,,M. K. Čiurlionis muzikoje ir dailėje“.pdf
Ruošiant šią priemonę norėta:
1. Pasidalinti patirtimi, vedant trijų mokomųjų dalykų integruotą pamoką.
2. Pamoka skirta 2G klasės mokiniams nagrinėjant per rusų k. pamokas skyrių ,,В мире прекрасного“.

Metodinio darbo kortelė Šešių skrybėlių metodo taikymas rusų k. pamokoje..pdf
Ugdymo metodai yra ne mažiau reikšmingas pedagoginio darbo veiksnys nei pats ugdymo turinys. Mokymo ir mokymosi metodų kaita pamokoje padeda mokiniui aktyviai mokytis, lavinti savo kompetencijas. Plačiau noriu pristatyti skrybėlių metodą, kurį taikau…

Metodinio darbo kortelė „Gyvenimo tarpsniai pagal V.Šekspyrą“.pdf
Papildoma priemonė – plakatas ir ištraukos “All the world’s a stage, and all the men and women merely players.” iš V. Šekspyro pjesės „As you like it“ analizė skirta temoms apie visuomeninį gyvenimą (žmogaus gyvenimo tarpsniai), kalbas, rašytojus. Ši…

METODINIO DARBO KORTELĖ Integruotas anglų ir vokiečių kalbų tęstinis projektas „Dienos rutina“.pdf
Tęstinis projektas: tikslas – ugdyti mokinių tarpkultūrinę kompetenciją. Šiuo projektu siekiama atskleisti anglų ir vokiečių kalbų skirtumus ir panašumus. Skirtas ketvirtų klasių mokiniams. Taikant aktyvius mokymo metodus žaismingai atliekamos…

Metodinio darbo kortelė Integruota anglų ir vokiečių k. pamoka „Mano šeima“.pdf
Moksleivių žingeidumas ir noras mokytis užsienio kalbų turėtų būti pradedamas skatinti kuo jaunesniame amžiuje, todėl jau ketvirtose klasėse organizuojamos integruotos anglų ir vokiečių kalbų pamokos. Pamoka penktokams „Mano šeima“ – tai tęstinė…

Metodinio darbo kortelė Integruota anglų k. ir pasaulio pažinimo pamoka „Vaikų pokyčiai augant“.pdf
Pamoka skirta supažindinti mokinius su pokyčiais brendimo laikotarpiu bei mokyti pritaikyti anglų kalbos žinias pasakojant apie save.

Metodinio darbo kortelė Integruota anklų k., dailės ir technologijų pamoka SPALVOS.pdf
Integruota anglų kalbos ir dailės pamoka, kurioje mokiniai mokysis spalvų pavadinimų angliškai, įvardins daiktų spalvas. Maišydami pagrindines spalvas, išgaus naujus atspalvius, kuriuos panaudos rudeninio lapo spalvinimui.

Metodinio darbo kortelė IDKM pamoka  Alternatyvieji energijos šaltiniai.pdf
Metodinę priemonę sudaro pamokos planas, užduotys bei medžiaga integruotai geografijos- anglų kalbos pamokai. Priemonė skirta 10 klasės (II gimnazijos klasė) mokiniams. Medžiaga pamokai parengta pagal integruoto dalyko ir anglų kalbos dėstymo…

Metodinio darbo kortelė Integruotas anglų kalbos ir pilietiškumo ugdymo projektas „There is no planet B“.pdf
Pateikiama integruoto projekto medžiaga nuo pasirengimo iki rezultato. Mokytojų iniciatyva suorganizuota bendra 2 gimnazijų pilietinė akcija „Mes už švarią Tauragę“ su tikslu atkreipti tauragiškių dėmesį į aplinkosaugos problemas mūsų mieste,…

Metodinio darbo kortelė Kalbėjimo įgūdžių lavinimas anglų kalbos pamokose.pdf
Bendrojo lavinimo mokykloje mokiniai turi išmokti tikslingos verbalinės veiklos, kuri įmanoma tik sistemingai lavinant kalbėjimo įgūdžius. Labai svarbu, kad ugdytiniai ne tik įsimintų ir atkartotų kalbines struktūras, bet ir būtų pajėgūs jų pagalba…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2