Naršyti elementuose (Iš viso: 5)

  • Kolekcija: Metodiniai darbai 2018 - Lietuvių kalba

Metodinio darbo kortelė „Kaip etninės kultūros elementų integravimas į dalykų turinį gali paįvairinti ugdymo procesą, skatinti mokymosi motyvaciją“.pdf
Mokiniai vykdė projektą „Kaboje visų namai“. Projekto metu buvo aiškinamasi, kokių pasitaiko kalbos klaidų, kaip jas taisyti, kaip taisyklingai vartoti skaitvardžius, įvairius terminus, sudarė lankstinuką „Dažniau pasitaikančios kalbos klaidos“.…

Metodinio darbo kortelė ką aš žinau apie J.Basanavčių.pdf
Integruota pamoka, vesta Jono Basanavičiaus devyniasdešimtųjų mirimo metinių proga, ruošiantis minėti Lietuvos 100-metį. Mokiniai sužinojo apie autoriaus gyvenimą ir tautosakinius darbus, inscenizavo pasaką „Aš pats“, atliko suvokimo testą, dainavo…

METODINIO DARBO KORTELĖ Integruota matematikos ir lietuvių kalbos pamoka „Matematinė knyga. Trikampiai“.pdf
Pristatomas pamokos aplankas, kurį sudaro: detalus pamokos planas (uždavinys, ugdymo metodai, pamokos eiga nurodant kiekvieno pamokos etapo trukmę); klausimai ir atsakymai žaidimui, žaidimo kortelės, darbo grupėse užduotys, grupių vertinimo ir…

Metodinio darbo kortelė Netradicinė lietuvių k.  pamoka ,,…tas amžius man auksinis atrodo…“, skirta Reformacijos 500 metų jubiliejui.pdf
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugijos bei Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupo Mindaugo Sabučio iniciatyva 2017-ieji paskelbti Reformacijos metais. III klasės literatūros kursas pradedamas nuo Renesanso, o Lietuvoje tas…

Metodinio darbo kortelė Integruota lietuvių k. ir fizikos pamoka K.Donelaičio „Metai“ ir fizika.pdf
Metodinio darbo ,,Donelaitis ir fizika“ tikslas – atskleisti tarpdalykinę integraciją kaip raktą į sėkmingą mokymąsi, pateikti mokiniui iš pirmo žvilgsnio nepatrauklius dalykus (pvz. literatūros kūrinį ar fizikos dėsnius) kita, netradicine forma,…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2