Naršyti elementuose (Iš viso: 3)

  • Kolekcija: Metodiniai darbai 2018 - Konferencijos, projektai ir kt.

METODINIO DARBO KORTELĖ Integruotas anglų ir vokiečių kalbų tęstinis projektas „Dienos rutina“.pdf
Tęstinis projektas: tikslas – ugdyti mokinių tarpkultūrinę kompetenciją. Šiuo projektu siekiama atskleisti anglų ir vokiečių kalbų skirtumus ir panašumus. Skirtas ketvirtų klasių mokiniams. Taikant aktyvius mokymo metodus žaismingai atliekamos…

Metodinio darbo kortelė Integruotas anglų kalbos ir pilietiškumo ugdymo projektas „There is no planet B“.pdf
Pateikiama integruoto projekto medžiaga nuo pasirengimo iki rezultato. Mokytojų iniciatyva suorganizuota bendra 2 gimnazijų pilietinė akcija „Mes už švarią Tauragę“ su tikslu atkreipti tauragiškių dėmesį į aplinkosaugos problemas mūsų mieste,…

Metodinio darbo kortelė.pdf
Konferencija organizuota siekiant pasidalini gerąja patirtimi: pristatyti ir praktiškai išbandyti netradiciniai aktyvūs mokymo (si) metodai. Stebėta vaizdinė medžiaga - motyvuojanti pamoka keičiant mokymosi erdves. Siekta skatinti bendravimą ir…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2