Naršyti elementuose (Iš viso: 56)

Metodinio darbo koretelė „Apie maistą“.pdf
Metodiniame darbe pateikiamas netradicinės apibendrinamosios integruotos anglų kalbos ir technologijų pamokos 5 klasėje aprašas. Šioje pamokoje mokiniai atlikdami įvairias kūrybines užduotis grupėse, bendraudami anglų kalba pagerino šios kalbos…

Metodinio darbo koretelė „Apie maistą“.pdf
Metodiniame darbe pateikiamas netradicinės apibendrinamosios integruotos anglų kalbos ir technologijų pamokos 5 klasėje aprašas. Šioje pamokoje mokiniai atlikdami įvairias kūrybines užduotis grupėse, bendraudami anglų kalba pagerino šios kalbos…

Metodinio darbo kortelė „Ausis garso imtuvas“.pdf
Pamokos planas „Ausis – klausos organas“ 6 kl. Pamokoje suplanuota mokytojo, mokinių veikla, užduočių pavyzdžiai bei priedas – skaidrių pateiktis. Mokymo medžiagos aktualizavimas susiejamas su mokinių patirtimi, interesais, atsakomybe už savo…

Metodinio darbo kortelė Integruotas kūno kultūros ir matematikos užsiėmimas ,,VAROM2“.pdf
Ruošiant šią priemonę norėta:
1. Pasidalyti patirtimi, įvairinanti veiklą pamokoje, darbo formas ir metodus.
2. Užduotys gali būti pateiktos 5-6 klasių mokiniams kartojant skaitinius reiškinius.

Metodinio darbo kortelė Integruotas kūno kultūros ir matematikos užsiėmimas ,,VAROM2“.pdf
Ruošiant šią priemonę norėta:
1. Pasidalyti patirtimi, įvairinanti veiklą pamokoje, darbo formas ir metodus.
2. Užduotys gali būti pateiktos 5-6 klasių mokiniams kartojant skaitinius reiškinius.

Metodinio darbo kortelė Integruotas anglų kalbos ir pilietiškumo ugdymo projektas „There is no planet B“.pdf
Pateikiama integruoto projekto medžiaga nuo pasirengimo iki rezultato. Mokytojų iniciatyva suorganizuota bendra 2 gimnazijų pilietinė akcija „Mes už švarią Tauragę“ su tikslu atkreipti tauragiškių dėmesį į aplinkosaugos problemas mūsų mieste,…

Metodinio darbo kortelė Integruotas anglų kalbos ir pilietiškumo ugdymo projektas „There is no planet B“.pdf
Pateikiama integruoto projekto medžiaga nuo pasirengimo iki rezultato. Mokytojų iniciatyva suorganizuota bendra 2 gimnazijų pilietinė akcija „Mes už švarią Tauragę“ su tikslu atkreipti tauragiškių dėmesį į aplinkosaugos problemas mūsų mieste,…

Metodinio darbo kortelė Integruota technologijų ir anglų k. pamoka SPALVOS.pdf
Nagrinėjant šią temą mokiniai išmoko angliškai spalvų pavadinimus, atliko eksperimentą – maišydami pagrindines spalvas mokėsi išgauti naujas spalvas.

Metodinio darbo kortelė „Velykų ženklai ir simboliai“..pdf
Pranešime pristatyti mokinių projektinės veiklos ir tarpdalykinės integracijos rezultatai analizuojant Velykų šventės liturginius papročius ir lietuvių tradicinio margučių marginimo būdus.
Pranešimas dviejų dalių: pirmoje dalyje klausytojams…

Metodinio darbo kortelė - „Tauragės miesto architektūrinis paveldas“.pdf
Informatyvus darbas apie Tauragės miesto architektūrinį paveldą, kurį bus galima naudoti įvairiose pamokose, supažindinant mokinius su gimtojo miesto istorija. Darbe palyginti pasirinkti Tauragės miesto objektai ir nustatyta ar jie atitinka pirminę…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2