Naršyti elementuose (Iš viso: 56)

Metodinio darbo kortelė „Ausis garso imtuvas“.pdf
Pamokos planas „Ausis – klausos organas“ 6 kl. Pamokoje suplanuota mokytojo, mokinių veikla, užduočių pavyzdžiai bei priedas – skaidrių pateiktis. Mokymo medžiagos aktualizavimas susiejamas su mokinių patirtimi, interesais, atsakomybe už savo…

Integruota lietuvių k. ir fizikos pamoka K.Donelaičio „Metai“ ir fizika.pdf
Metodinio darbo ,,Donelaitis ir fizika“ tikslas – atskleisti tarpdalykinę integraciją kaip raktą į sėkmingą mokymąsi, pateikti mokiniui iš pirmo žvilgsnio nepatrauklius dalykus (pvz. literatūros kūrinį ar fizikos dėsnius) kita, netradicine forma,…

Biologijos kartojimo pamoka naudojant žaidimo metodą..pdf
Mokymo priemonė skirta pagrindinių biologijos sąvokų kartojimui 11-12 klasių mokiniams, besimokantiems biologijos A kursu ir besiruošiantiems valstybiniam brandos egzaminui. Priemonę galima naudoti ir mokantis B kursu.
Žaidimo forma padeda be…

Metodinio darbo koretelė „Apie maistą“.pdf
Metodiniame darbe pateikiamas netradicinės apibendrinamosios integruotos anglų kalbos ir technologijų pamokos 5 klasėje aprašas. Šioje pamokoje mokiniai atlikdami įvairias kūrybines užduotis grupėse, bendraudami anglų kalba pagerino šios kalbos…

Metodinio darbo kortelė „Velykų ženklai ir simboliai“..pdf
Pranešime pristatyti mokinių projektinės veiklos ir tarpdalykinės integracijos rezultatai analizuojant Velykų šventės liturginius papročius ir lietuvių tradicinio margučių marginimo būdus.
Pranešimas dviejų dalių: pirmoje dalyje klausytojams…

METODINIO DARBO KORTELĖ Integruota matematikos ir muzikos pamoka „Trupmenos ir natos“.pdf
Pristatomas detalus pamokos planas (uždavinys, ugdymo metodai, vertinimas, pamokos eiga nurodant kiekvieno pamokos etapo trukmę). Pridedamos padalomosios užduotys, kurios buvo pateiktos mokinių grupėms pamokoje.

METODINIO DARBO KORTELĖ .pdf
Metodiniame darbe pasidalinama patirtimi apie mokomųjų programų naudojimą anglų kalbos pamokose. Šių dienų mokytojo iššūkis yra kaip sudominti ir įtraukti mokinį į ugdomąją veiklą pamokoje. Skaitmeninis pasaulis gali būti pagrindinis mokytojo…

METODINIO DARBO KORTELĖ Integruota matematikos ir muzikos pamoka „Trupmenos ir natos“.pdf
Pristatomas detalus pamokos planas (uždavinys, ugdymo metodai, vertinimas, pamokos eiga nurodant kiekvieno pamokos etapo trukmę). Pridedamos padalomosios užduotys, kurios buvo pateiktos mokinių grupėms pamokoje.

Metodinio darbo kortelė Integruota rusų k., muzikos ir dailės pamoka ,,M. K. Čiurlionis muzikoje ir dailėje“.pdf
Ruošiant šią priemonę norėta:
1. Pasidalinti patirtimi, vedant trijų mokomųjų dalykų integruotą pamoką.
2. Pamoka skirta 2G klasės mokiniams nagrinėjant per rusų k. pamokas skyrių ,,В мире прекрасного“.

Metodinio darbo kortelė Integruota technologijų ir anglų k. pamoka SPALVOS.pdf
Nagrinėjant šią temą mokiniai išmoko angliškai spalvų pavadinimus, atliko eksperimentą – maišydami pagrindines spalvas mokėsi išgauti naujas spalvas.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2