Aida Vaičiūnienė Pamokos planas „Ausis – klausos organas“ 6 kl.“

Dublin Core

Antraštė

Aida Vaičiūnienė Pamokos planas „Ausis – klausos organas“ 6 kl.“

Dalykas

Gamtos mokslai

Aprašymas

Pamokos planas „Ausis – klausos organas“ 6 kl. Pamokoje suplanuota mokytojo, mokinių veikla, užduočių pavyzdžiai bei priedas – skaidrių pateiktis. Mokymo medžiagos aktualizavimas susiejamas su mokinių patirtimi, interesais, atsakomybe už savo sveikatą. Parenkami metodai (demonstraciniai, darbas grupėse, individualus darbas, skaitymas, diskusijos, darbų pristatymas...), atsižvelgus į mokinių mokymosi stilių.
Mokiniai pamokos metu išsiaiškina klausos svarbą žmogui, žino ausies dalių sandarą ir funkcijas, suvokia kaip susidaro garso pojūtis, žino, kaip reikia saugoti klausą. Kūrybiškai, savarankiškai atlieka pateiktas užduotis. Geba patys įsivertinti savo mokymąsi, įvardinti sunkumus, paaiškinti, kaip juos įveikė. Nuolat grįžtama prie iškeltų pamokos uždavinių. Mokiniai skatinami kaupiamaisiais balais, pagyrimais už teisingus, įdomius, argumentuotus atsakymus. Namų darbai diferencijuojami, atsižvelgiant į mokinio patirtus sunkumus. Didelis dėmesys pamokoje skiriamas mokinių refleksijai.

Kūrėjas, autorius

Aida Vaičiūnienė
mokytoja metodininkė
aidavaiciuniene@gmail.com