GERBIAMI KOLEGOS

Nepastebimai greitai prabėgo dar viena vasara, o su ja kartu ir dar vienos atokvėpį ir poilsį suteikusios atostogos.

Pasitinkant naujus mokslo metus tariame Ačiū už praėjusiais mokslo metais  įgyvendintus prasmingus darbus, sumanymus, nuoširdų bendradarbiavimą, aktyvų dalyvavimą pedagogų kvalifikacijos tobulinime, metodinėje veikloje ir renginiuose. Tikimės, kad laikas praleistas drauge mus visus praturtino ir sustiprino.

Visai Tauragės rajono pedagogų bendruomenei linkime su naujomis jėgomis, idėjomis, viltimis, mintimis ir gera nuotaika sugrįžti į naujus mokslo metus.

Sėkmės mums visiems.

Tauragės PMMC kolektyvas

NAUJAS METODINIS LEIDINYS „KAIP PADĖTI VAIKUI, TURINČIAM AUTIZMO SPEKTRO SUTRIKIMŲ?“

Lietuvos pedagogams ir tėvams labai trūksta bendros informacijos apie vaikų, turinčių ASS, ypatumus, žinių, padedančių identifikuoti individualius jų ugdymosi poreikius, parinkti ir taikyti tinkamus probleminio elgesio kontrolės būdus, veiksmingas psichosocialines edukacines komunikacinių gebėjimų, socialinių bei kitų įgūdžių ugdymo strategijas ir priemones, kognityvinius procesus skatinančius efektyvius informacijos perdavimo metodus ir pan. Lietuvoje rūpintis minėtų sutrikimų turinčiais vaikais pradėta vėliau nei Europoje, todėl kol kas labai trūksta metodinių leidinių, skirtų padėti pedagogams, tėvams, įvairiems specialistams, susiduriantiems su vaikų, turinčių ASS, elgesio, bendravimo, ugdymo ir kt. sunkumais.

Šis leidinys – tai bandymas pateikti informaciją apie vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, įvairiapusio ugdymo perspektyvą pasitelkiant multidisciplininę prieigą bei teorijos ir praktikos integraciją. Metodiniame leidinyje ir jo prieduose pateikta informacija skirta susipažinti su vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, požymiais bei skirtybėmis ir suteikti naudingos praktinės informacijos, paremtos edukologijos, psichologijos ir medicinos mokslų tyrėjų bei praktikų patirtimi.

Metodinėje knygoje pateikta informacija leis giliau susipažinti su ASS sampratomis, šių sutrikimų tipais ir priežastimis, raiška, probleminio elgesio prevencijos ir kontrolės strategijomis, vaikų su minėtais sutrikimais psichosocialinėmis edukacinėmis ugdymo ir socialinės įtraukties priemonėmis, įtraukiojo ugdymo principais ir realizavimo galimybėmis, bendradarbiavimo svarba plečiant ir palaikant tokio pobūdžio ugdymą. Knygoje pateikti atskiri įrodymais grįstos pedagoginės darbo su ASS turinčiais vaikais praktikos atvejai, sudėtingesnės situacijos, tyrėjų ir praktikų gerosios patirties pavyzdžiais paremti patarimai, rekomendacijos.

Perskaityti leidinį galima: https://www.upc.smm.lt/projektai/bendal/metodiniai-leidiniai/ASS_internetas.pdf?fbclid=IwAR0mPAyo3pdfFYxV5PB6ZxEIcXSITfK-T91TPfQ5NrQEJHQejttWK97aYuM

 

Seminaras skirtas tėvams, auginantiems autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus

2019 m. gegužės 25 dieną Pagalbos mokytojui ir mokiniui centre įvyko pirmasis seminaras  „ABA terapijos metodų taikymas vaikų su ASS ugdyme“. Seminaras skirtas tėvams, auginantiems autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus. Lektorė – Virginija Juškevičiūtė, taikomosios elgesio analizės konsultantė, turinti daugiau nei 8 metų darbo su vaikais ir jaunuoliais, turinčiais autizmo spektro sutrikimą, patirtį Lietuvoje ir Jungtinėje Karalystėje. Tėvai turėjo galimybę pasikonsultuoti su Taikomosios elgesio analizės konsultante, ieškant tinkamų sprendimų savo vaikui.

Seminaras finansuojamas Tauragės rajono savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos programos lėšomis pagal įgyvendinamą  2019 m.  projektą „Tėvų, auginančių autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus, švietimas“.

Projektą įgyvendina Pagalbos mokytojui ir mokiniui centras kartu su projekto partnere – Jovarų pagrindine mokykla.

Mamos diena su šypsena

   Įgyvendinant Tauragės rajono savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos programos lėšomis remiamą projektą „Mamos diena su šypsena“ šių metų gegužės 1-ąją paminėjome Mamos dieną. Kol mamos susipažino su juoko terapiją bei ją išbandė praktiškai, su vaikais gaminome staigmenas.

Projektą įgyvendino Jovarų pagrindinė mokykla bei Pagalbos mokytojui ir mokiniui centras.

Kviečiame tėvus, auginančius autizmo spektro sutrikimų turintį vaiką, į seminarą „ABA terapijos metodų taikymas vaikų su ASS ugdyme“

2019 m. Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras kartu su Jovarų pagrindine mokykla įgyvendina projektą „Tėvų, auginančių autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus, švietimas“, finansuojamą Tauragės rajono savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos programos lėšomis.

Projekto tikslas – šviesti tėvus, auginančius autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus, suteikiant žinių kaip jie patys gali prisidėti prie vaikų gerovės. Tėvų įsitraukimas į vaiko ugdymą yra raktas į sėkmę, o vaiko mokymas turi tapti kasdieniais užsiėmimais. To pasiekti reikalingos specifinės žinios ir įgūdžiai.

2019 m. gegužės 25 d. 10 val. Pagalbos mokytojui ir mokiniui centre (adresu: Aerodromo g. 6) vyks seminaras tėvams ABA terapijos metodų taikymas vaikų su ASS ugdyme“. Seminarą ves taikomosios elgesio analizės konsultantė Virginija Juškevičiūtė, turinti daug metų darbo su vaikais ir jaunuoliais turinčiais autizmo spektro sutrikimą patirties.

Seminaras nemokamas. Būtina išankstinė registracija telefonu: 8-446-71511

Balandžio 2-oji – autizmo supratimo diena

Pirmą kartą Tauragėje paminėjome balandžio 2 d. – tarptautinę autizmo supratimo dieną. Tėvams, auginantiems autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus, pristatytas Tauragės rajono savivaldybės neįgaliųjų integracijos lėšomis remiamas projektas:“ Tėvų, auginančių autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus, švietimas“. Projektą įgyvendina Pagalbos mokytojui ir mokiniui centras ir Jovarų pagrindinė mokykla. Renginio metu vaikai dalyvavo praktiniame užsiėmime, kuris vyko Jovarų pagrindinės mokyklos sensoriniame kambaryje.