Tėveliai kviečiami į renginį „Socialinio emocinio ugdymo abc“

Lietuvos socialinio emocinio ugdymo asociacija  bei Tauragės Pagalbos mokytojui ir mokiniui centro Pedagoginė psichologinė tarnyba kviečia šiuolaikiškus, progresyvius ir atsakingus tėvus į unikalų renginį „Socialinio emocinio ugdymo abc“.

Renginys vyks tą pačią dieną 2019 m. gruodžio 9 d. tuo pačiu laiku 16.00 val. visoje Lietuvoje, tame tarpe ir Tauragėje.

Tauragėje renginį ves psichologė Vaida Mačiulienė, adresu Aerodromo g. 6 (Tauragės Pagalbos mokytojui ir mokiniui centre).

Išsamesnė informacija: https://www.dropbox.com/s/2tn78e3tg6m4okw/LSEU_Sulektuves_tevams_2019.pdf

 

Savęs pažinimo su meno terapija užsiėmimai moksleiviams

2019m. lapkričio 28d. Tauragės  PPT  (adresas: Aerodromo g. 6) organizuoja savęs pažinimo su meno terapija grupę ( 8 užsiėmimai ) moksleiviams  nuo 12-18 metų.

Savęs pažinimo  grupės tikslas – naudojant meno terapijos metodus, išmokti per santykius su savimi ir kitais geriau suprasti save, susigaudyti savo mintyse ir jausmuose, išmokti geriau bendrauti, įveikti nerimą, keisti savo elgesį bei mąstymą.

Savęs pažinimo su meno terapija užsiėmimai skirti mokiniamskurie yra

uždari, sunkiai bendrauja su bendraamžiais, nepasitiki savimi bei kiti, kurie nori geriau pažinti ir suprasti  save.

Naudojami įvairūs meniniai išraiškos būdai – dailė, muzikos klausymas, šokis, vaidinimas, žaidimas ir įvairios priemonės: guašas, popierius, spalvoti pieštukai, plastelinas ir kt.

Ši veikla nereikalauja jokio specialaus pasiruošimo. Kiekvieno susitikimo metu dalyvis susipažins vis su kitais meno terapijos metodais. Grupinės refleksijos metu vykstantys patirties apmąstymai, įžvalgos bei kitų grupės narių atliepimai į spontaniškus sukurtus kūrinius – padės tobulėti, įžvelgti svarbius dalykus bei paskatins teigiamus pokyčius.

Užsiėmimų laikas: 15.30-17.00 (  ketvirtadieniais ).

Registruotis tel. 8 -446 71511

Dalyvių skaičius ribotas.

Užsiėmimus ves – Tauragės PPT socialinė pedagogė Inga Stonienė

Užsiėmimai nemokami

Mokinio investicija į save:  turiningas ir kūrybiškas laisvalaikio praleidimas su savimi ir kitais

Seminaras skirtas tėvams, auginantiems autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus

2019 m. spalio 26 dieną Pagalbos mokytojui ir mokiniui centre įvyko seminaras  „Vaikų su ASS probleminio elgesio valdymo metodai“. Seminaras skirtas tėvams, auginantiems autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus. Lektorė – Virginija Juškevičiūtė, taikomosios elgesio analizės konsultantė, turinti daugiau nei 14 metų darbo su vaikais ir jaunuoliais, turinčiais autizmo spektro sutrikimą, patirtį Lietuvoje ir Jungtinėje Karalystėje.

Seminaro metu buvo bandoma išsiaiškinti probleminio elgesio priežastis; probleminio elgesio valdymą, remiantis elgesio funkcijomis bei mokomasi proaktyvių ir reaktyvių probleminio elgesio valdymo strategijų. Konsultuodamiesi su lektore tėvai sudarė konkretų probleminio elgesio valdymo planą,  kurį galėtų pritaikyti sprendžiant sunkumus savo šeimoje.

Seminaras finansuojamas Tauragės rajono savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos programos lėšomis pagal įgyvendinamą  2019 m.  projektą „Tėvų, auginančių autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus, švietimas“.

Projektą įgyvendina Pagalbos mokytojui ir mokiniui centras kartu su projekto partnere – Jovarų pagrindine mokykla.

Meno terapija moksleiviams „Padovanok sau mandalą“

2019m. spalio 21d. Tauragės  PPT  (adresas: Aerodromo g. 6) organizuoja meno terapijos grupę ( 4 užsiėmimai ) moksleiviams  nuo 12-18 metų.

Meno terapijos grupės tikslas – reiškiant  savo mintis ir jausmus, patirti džiaugsmą, atsipalaidavimą, geriau pažinti save, išlaisvinti užslėptą kūrybinį potencialą, sustiprinti pasitikėjimą savimi bei pagerinti santykius su savimi  ir aplinkiniais.

Meno terapijos užsiėmimai skirti mokiniamskurie yra

uždari, sunkiai bendrauja su bendraamžiais, nepasitiki savimi bei kiti, kurie nori geriau pažinti save.

Naudojami įvairūs meniniai išraiškos būdai – dailė, muzikos klausymas, žaidimas ir įvairios priemonės: guašas, popierius, spalvoti pieštukai, plastelinas ir kt.

 

Ši veikla nereikalauja jokių meninių pradmenų. Viskas kuriama vietoje , laisvai ir be išankstinių nuostatų. Svarbiausia – kūrybinis procesas.

Užsiėmimų laikas: 15.30-17.00 (  ketvirtadieniais ).Laikas gali būti derinamas.

Registruotis tel. 8 -446 71511

Dalyvių skaičius ribotas.

Užsiėmimus ves – Tauragės PPT socialinė pedagogė Inga Stonienė

Užsiėmimai nemokami

Mokinio investicija į save:  turiningas ir kūrybiškas laisvalaikio praleidimas su savimi ir kitais.

Seminaras „Vaikų su ASS probleminio elgesio valdymo metodai“

Kviečiame tėvus, auginančius autizmo spektro sutrikimų turintį vaiką, į seminarą „Vaikų su ASS probleminio elgesio valdymo metodai“

2019 m. Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras kartu su Jovarų pagrindine mokykla įgyvendina projektą „Tėvų, auginančių autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus, švietimas“, finansuojamą Tauragės rajono savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos programos lėšomis.

Projekto tikslas – šviesti tėvus, auginančius autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus, suteikiant žinių kaip jie patys gali prisidėti prie vaikų gerovės. Tėvų įsitraukimas į vaiko ugdymą yra raktas į sėkmę, o vaiko mokymas turi tapti kasdieniais užsiėmimais. To pasiekti reikalingos specifinės žinios ir įgūdžiai.

2019 m. spalio 26 d. 10 val. Pagalbos mokytojui ir mokiniui centre (adresu: Aerodromo g. 6) vyks seminaras tėvams „Vaikų su ASS probleminio elgesio valdymo metodai“.

Seminarą ves taikomosios elgesio analizės konsultantė Virginija Juškevičiūtė, turinti daug metų darbo su vaikais ir jaunuoliais turinčiais autizmo spektro sutrikimą patirties.

Seminaras nemokamas. Būtina išankstinė registracija telefonu: 8-446-71511

GERBIAMI KOLEGOS

Nepastebimai greitai prabėgo dar viena vasara, o su ja kartu ir dar vienos atokvėpį ir poilsį suteikusios atostogos.

Pasitinkant naujus mokslo metus tariame Ačiū už praėjusiais mokslo metais  įgyvendintus prasmingus darbus, sumanymus, nuoširdų bendradarbiavimą, aktyvų dalyvavimą pedagogų kvalifikacijos tobulinime, metodinėje veikloje ir renginiuose. Tikimės, kad laikas praleistas drauge mus visus praturtino ir sustiprino.

Visai Tauragės rajono pedagogų bendruomenei linkime su naujomis jėgomis, idėjomis, viltimis, mintimis ir gera nuotaika sugrįžti į naujus mokslo metus.

Sėkmės mums visiems.

Tauragės PMMC kolektyvas