Vasaros STEM stovykla pedagogams ir gabiems vaikams „Mokslas ir kūrybiškumas“

Tauragės Pagalbos mokytojui ir mokiniui centras organizuoja nemokamą vasaros stovyklą gabiems Tauragės rajono  8-11 klasių vaikams ir STEAM dalykų mokytojams.

Vasaros STEM stovykla yra skirta gabiems vaikams ir pedagogams, kurie nori sustiprinti STEM gebėjimus ir STEM integraciją į mokyklinio ugdymo procesą. Kartu stovykloje siekiama atskleisti įvairių mokslo sričių sąsajas, tarpdiscipliniškumą ir tai, jog mokslas yra glaudžiai susijęs su kūrybiškumu ir inovatyvumu.

Stovykla vyks š. m. birželio 22 – 26 dienomis, Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centre, Aerodromo g.6.

Registracija į stovyklą vykdoma iki birželio 15d.

Parsisiųsti registracijos formą.

Parsisiųsti stovyklos programą.

Registracijos anketas siųsti el.p. v.mejeriene@gmail.com, tel. pasiteiravimui 8 655 32812. Stovykloje gali dalyvauti 30 žmonių. Surinkus pilną grupę registracija į stovyklą bus stabdoma.

RESPUBLIKOS MOKINIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSAS – PARODA „GYVŪNAI – MŪSŲ DRAUGAI“

Šių metų vasario – kovo mėnesiais gausus būrys respublikos mokinių dalyvavo Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos pedagogių D.Danienės ir V.Venckienės inicijuotame kūrybinių darbų konkurse – parodoje „Gyvūnai – mūsų draugai“. Konkurse dalyvavo 455 mokiniai iš Tauragės, Trakų, Kauno, Šakių, Vilkaviškio, Šilalės, Šilutės, Lazdijų, Marijampolės, Raseinių, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių, Biržų ir Jurbarko rajonų, bei Pagėgių savivaldybės. Konkursui pateikti patys įvairiausi kūrybiniai darbai pradedant piešiniais, aplikacijomis, karpiniais ir baigiant dirbiniai iš molio, audinio ir kitų netradicinių medžiagų.

Kovo 25 d. – balandžio 29 d. Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos bibliotekoje turėjo būti pristatyta konkurso dalyvių darbų paroda. Paskelbtas karantinas planus pakoregavo. Suorganizuoti parodos ir konkurso laureatų apdovanojimų šventės nepavyko.

Džiaugiamės, kad švelnėjant karantino sąlygoms gegužės 21d. jau įvyko konkursui pateiktų darbų vertinimas, o konkursui pateiktų darbų foto paroda persikelia į internetinę erdvę.

Pagalbos mokytojui ir mokiniui centras džiaugiasi galėdamas bendradarbiauti su konkurso organizatoriais ir kviečiame susipažinti su parodai pateiktais darbais.

PMMC metodininkė Vilma Vaičekauskienė

INFORMACIJA DĖL PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLOS DARBO VIETOJE ATNAUJINIMO

Švelninant karantino apribojimus, pedagoginė psichologinė tarnyba  nuo 2020 m. gegužės 25 d. atnaujina paslaugų teikimą savo klientams darbo vietoje. Paslaugos bus organizuojamos vadovaujantis galiojančiais, Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais ir Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytais apribojimais ir rekomendacijomis.

Prioritetas – vaikų galių bei sunkumų vertinimas, pirmenybę teikiant pirminiam ankstyvajam (ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus) vaikų vertinimui. Registracija vykdoma telefonu: 8446-71511 (antradienį – ketvirtadienį 9.00-13.00 valandomis) arba el. paštu tauragesppt@gmail.com

Atvykimo taisyklės trumpai

Pykčio ir įtampos valdymo būdai

Kiekvienas iš mūsų nori būti laimingas ir jaustis gerai. Tačiau kai kas nors mums nepasiseka, mes ne visada išliekame ramūs, todėl mumyse įvyksta emocijų „sprogimas“. Kad tavo pyktis daugiau netaptų toks didelis, gąsdinantis ir nebekeliantis tiek daug bėdų, rekomenduoju išmėginti lengvus, visiems greitai prieinamus pykčio valdymo būdus. Susipažinti plačiau ….

Rekomendacijos darbui su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais nuotolinio būdu

Kviečiame naudotis NŠA specialistų parengtu rekomendacinio pobūdžio skaitmeninių priemonių sąrašu, skirtu dirbti nuotoliniu būdu su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais. Sąraše įvairūs šaltiniai pateikti lietuvių, o taip pat Lietuvos tautinių mažumų mokykloms lenkų ir rusų kalbomis (atsisiuntimui pdf formatu)

Taip pat kviečiame naudotis Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus specialistų parengtomis rekomendacijomis „Dėl vaikųturinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, nuotolinio ugdymo“. Rekomendacijos iliustruotos papildomais priedais, socialinėmis istorijomis, dienotvarkės kortelėmis. Visus priedus rasite ČIA

Naudingos nuorodos nuotoliniam darbui ir mokymui(-si)

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija pagal LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymą Nr. V-372 „Rekomendacijos dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu“ (https://www.smm.lt/uploads/documents/ISAK%2Bdel%2Bnuotolinio%2Bmokymo_03_16.pdf ),  rekomenduoja naudotis mokykloms laisvai prieinamu nacionaliniu skaitmeniniu ugdymo turiniu.

Šiuo metu yra sukurta daug pačių įvairiausių internetinių svetainių ir bendradarbiavimo erdvių socialiniuose tinkluose. Pagalbos mokytojui ir mokiniui centro komanda atsižvelgdama į teikiamas rekomendacijas susistemino keletą naudingų nuorodų, kuriomis norime pasidalinti.

PMMC metodininkė Vilma Vaičekauskienė

Pedagoginės psichologinės tarnybos darbo organizavimas

Tauragės pedagoginė psichologinė tarnyba karantino laikotarpiu darbą vykdo nuotoliniu būdu. Tarnybos specialistai nuotoliniu būdu teikia metodinę pagalbą mokyklų pedagogams, VGK nariams, švietimo pagalbos specialistams, mokiniams ir jų tėvams ir kt.

Dėl pirminio asmens gebėjimų vertinimo

Karantino laikotarpiu pirminis asmens specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymas bei vaikų brandumo įvertinimas ir/ar švietimo pagalbos skyrimas nevykdomas.

Dėl pakartotinio asmens specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir/ar švietimo pagalbos skyrimo.

Jeigu specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP) turinčiam mokiniui (vaikui) baigiasi PPT vertinimo dokumentų galiojimo laikas ir numatytas SUP vertinimo pakartojimas, pakartotinis įvertinimas bus pratęsiamas, remiantis ankstesniojo vertinimo išvadomis, siekiant užtikrinti nenutrūkstamą specialiojo ugdymo ir /ar švietimo pagalbos teikimą.

Būtinas tėvų informavimas bei sutikimas, patvirtinant žinute per Tamo ar kitomis priemonėmis (už šią informaciją atsako asmens specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo pratęsimą inicijuojanti mokykla).

Mokykla užpildo prašymą (nr.1), prašymą galima atsisiųsti pildymui Word formate, nurodydama kuriems mokiniams baigiasiPPT vertinimo dokumentų galiojimo laikas karantino laikotarpiu ir siunčia el.p. tauragesppt@gmail.com

Dėl asmens SUPpakartotinio įvertinimo pratęsimo PPT informuos mokinio (vaiko) tėvus (globėjus, rūpintojus) bei ugdymo įstaigą.

Dėl konsultacijų/švietimo pagalbos teikimo mokinimas bei mokinių tėvams (globėjams)

Tarnybos specialistai nuotoliniu būdu teikia individualias konsultacijas mokiniams bei mokinių tėvams (globėjams). Dėl konsultacijų prašome kreiptis el.paštu tauragesppt@gmail.com

Dėl dokumentų kopijų išdavimo

Iškilus būtinumui gauti Pažymos dėl specialiojo ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo kopiją, kreiptis el.paštu tauragesppt@gmail.com

Rekomendacijos mokyklų darbuotojams „Kaip elgtis krizės situacijoje“

Dalinamės Nacionalinės švietimo agentūros psichologijos specialisų parengtomis rekomendacijomis skirtomis mokyklų administracijai, pedagogams, švietimo pagalbos specialistams ir kitiems mokyklų darbuotojams, kuriose pateikiama keletas svarbesnių patarimų, kaip padėti sau ir kitiems krizės situacijoje: kaip atsirinkti informaciją, sumažinti patiriamą stresą, dirbti nuotoliniu būdu iš namų, pasirūpinti pavaldiniais (jei esate vadovas). Rekomendacijų tikslas – padėti lengviau prisitaikyti prie naujų aplinkybių ir išgyventi šį visiems nelengvą pandemijos laikotarpį.

Rekomendacijas parengė Nacionalinės švietimo agentūros Psichologijos skyriaus specialistai.

Būkime ir likime sveiki.