Istorijos mokytojų popietė Edmundo Mažrimo atminimui

„Laikiausi siekio – plačiau ir giliau

pažinti mūsų kraštą, kultūros paveldą…

Ir šias žinias perduoti savo bendruomenei – Tauragiškiams

(Edmundas Mažrimas)

Artėjant Vėlinėms, daug dažniau prisimename mums brangius ir svarbius žmones, kurie jau yra iškeliavę Anapilin. Spalio 21 d. rajono istorijos mokytojai rinkosi į Tauragės Tremties ir rezistencijos muziejų, kur vyko metodinė popietė „Tauragės garbės piliečio, istoriko ir kraštotyrininko Edmundo Mažrimo pėdsakai rajono istorijos mokytojų veikloje“. Ši popietė – tai rajono istorijos mokytojų padėka gerbiamam Edmundui Mažrimui už jo laiką, skirtą Tauragės kraštui ir kiekvienam istorijos mokytojui. Popietėje mokytojai dalijosi prisiminimais apie gerbiamo Edmundo vestus seminarus, mokymus, ekskursijas, patarimus ir neformalius pokalbius. „Versmės“ gimnazijos istorijos mokytoja Daiva Bajorinienė parengė išsamų pristatymą apie Edmundo Mažrimo veiklą, jo knygas ir kitus leidinius apie Tauragės kraštą, nes, anot autoriaus „Pažinti savo miestą – garbės reikalas“. „Šaltinio“ progimnazijos istorijos mokytoja Loreta Lauciutė, kolegoms pristatė jau archyvinę, filmuotą medžiagą iš ekskursijų, kurias po Tauragės krašto istorinės reikšmės objektus vedė gerbiamas Edmundas. Atgaivintuose prisiminimuose ne kartą nuskambėjo frazė, kad Edmundas Mažrimas buvo „vaikščiojanti Tauragės enciklopedija“.

Prisiminimais apie Edmundą Mažrimą dalijosi ir Tauragės krašto muziejaus direktoriaus pavaduotojas Darius Kiniulis bei Tremties ir rezistencijos muziejaus vedėjas Raimondas Matemaitis.

Tauragės tremties ir rezistencijos muziejaus muziejininkė Aušra Norvilienė istorijos mokytojus supažindino su atnaujinamomis muziejaus erdvėmis, siūlomomis edukacijomis ir teikiamomis paslaugomis.

Susitikimo pabaigoje mokytojai aplankė gerbiamo kolegos amžinojo poilsio vietą.

Vilma Vaičekauskienė, PMMC metodininkė

Į Tvaraus vartojimo kūrybines dirbtuves, skirtas Klimato savaitei, pradinukus pakvietė Tauragės STEAM atviros prieigos centras

2021 m. spalio 18-oji Tauragės STEAM atviros prieigos centrui – įsimintina diena. Tądien, minėdami Aplinkos ministerijos jau trečius metus rengiamą Klimato savaitę, siekėme atkreipti dėmesį į aktualiausius klimato kaitos klausimus ir į STEAM atviros prieigos centrą pirmą kartą pakvietėme Tauragės rajono mokyklų pradinių klasių mokinius. Apžiūrėję Centro laboratorijas, pasisveikinę su robotukais, Gamtamokslinėje laboratorijoje mokinukai sužinojo, kas yra STEAM atviros prieigos centras, kas yra biologija, o kas – chemija, bei stebėjo demonstruojamą bandymą ,,Juodasis pyragas“.

Susipažinę su saugaus elgesio taisyklėmis laboratorijoje, mokiniai svarstė, kodėl mūsų aplinkoje vyksta tai, ko nebuvo anksčiau: kyla sausros, stiprūs vėjai, potvyniai, sužinojo, kas yra rūgštūs lietūs, ,,šiltnamio efektas“, kas tam turi įtakos, patys atliko bandymus ,,Rūgštus lietus“ bei ,,Vandens lygio kilimas vandenynuose“.

Refleksijos metu mokiniai sakė, jog buvo labai įdomu, sužinojo daug naujų dalykų, vis klausė, kada vėl galės apsilankyti. Buvo smagu sulaukti smalsių, kūrybingų, įžvalgių mokinių, matyti jų žibančias akis, girdėti įvairius klausimus, skatinančius mąstyti, eksperimentuoti, atrasti.

Dėkojame 86-iems ,,Aušros“ progimnazijos, Jovarų pagrindinės mokyklos Gaurės skyriaus, M.Mažvydo progimnazijos pradinukams ir jų mokytojoms už pirmuosius eksperimentus STEAM centre. Tikimės, kad kūrybinės dirbtuvės pasiekė savo tikslą – mokinukai patys  įvardijo, kad nuo kiekvieno iš mūsų elgesio priklauso ir klimato kaita, ir Žemės likimas.

STEAM atviros prieigos centrai kuriami  įgyvendinant  ES investicijų projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. Projekto veiklos yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Rita Katauskienė, STEAM atviros prieigos centro vadovė

Tauragės rajono mokinių meninio skaitymo konkursas „Atmintie karti būk saldi“

„Tyli spalis, mano gimimo mėnuo.

Snaudžia, galvą padėjęs ant motinos austo rietimo.“

(B. Baltrušaitytė)

Spalio 14 d. Tauragės meno mokykloje vyko rajono mokinių meninio skaitymo konkursas „Atmintie karti būk saldi“, skirtas rašytojos Birutės Baltrušaitytės 80 – osioms gimimo metinėms. Šis konkursas turėjo įvykti praėjusiais metais, kai buvo minima gerbiamos rašytojos 80 – ies metų sukaktis, tačiau pandeminė situacija planus pakoregavo. Džiaugiamės, kad konkurso organizatoriams – rajono lietuvių kalbos mokytojų tikslinei grupei ir Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centrui – pavyko konkursą suorganizuoti iki spalio 24 d., kai bus minimas B.Baltrušaitytės 81-asis gimtadienis.

Konkursas prasidėjo Tauragės „Versmės“ gimnazijos mokinių Gabijos ir Pijaus (mokytoja Nijolė Katauskienė) žodžiais apie Birutę Baltrušaitytę ir jos kūrybą. Konkurso dalyvius pasveikino Meilutė Parnarauskienė, Tauragės r. sav. Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos direktorė. Rašytojos dukros Aistės Masionytės linkėjimus ir padėkos žodžius perdavė „Versmės“ gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Nijolė Katauskienė. Ilgametės pedagogės ir rašytojos Birutės Baltrušaitytės atminimo ir kūrybos puoselėtojos Elenos Bazinienės linkėjimus ir kvietimą atvykti į gimtąsias rašytojos vietas perdavė PMMC metodininkė Vilma Vaičekauskienė.

Konkurse dalyvavo 25 skaitovai iš Tauragės Martyno Mažvydo, „Šaltinio“ ir Tarailių progimnazijų, „Versmės“, Žalgirių ir Žygaičių gimnazijų, Jovarų pagrindinės mokyklos ir šios mokyklos Gaurės skyriaus, Skaudvilės gimnazijos Batakių pagrindinio ugdymo skyriaus. Visi konkurso dalyviai parodė puikius meninio skaitymo gebėjimus ir pradžiugino vertinimo komisiją bei klausytojus gražiais Birutės Baltrušaitytės tekstais.

5-6 klasių mokinių amžiaus grupėje pirmoji vieta teko Akvilei Juščiūtei iš Jovarų pagrindinės mokyklos (mokytoja Ritonija Galkauskienė). Antroji vieta atiteko Ugnei Katkutei „Šaltinio“ progimnazijos šeštokei (mokytoja Daiva Albrechtienė), o trečioji vieta skirta Deimantei Petrošiūtei iš Skaudvilės gimnazijos Batakių pagrindinio ugdymo skyriaus (mokytoja Rita Grinienė).

7-8 klasių mokinių amžiaus grupėje pirmąją vietą laimėjo Guoda Giedraitė, aštuntokė iš Tarailių progimnazijos (mokytoja Rosita Simonavičienė). Antrąją vietą dalijasi dvi skaitovės: Augustė Stonytė iš „Šaltinio“ progimnazijos (mokytoja Birutė Kelpšaitė – Mozurkevičienė) ir Elinga Juciūtė iš Žygaičių gimnazijos (mokytoja Jūratė Veisienė). Trečioji vieta skirta Titui Bambalaui, M.Mažvydo progimnazijos septintokui (mokytoja Lina Tekorienė).

9-12 klasių mokinių grupėje pirmoji vieta teko Ugnei Mockutei, „Versmės“ gimnazijos trečiokei (mokytoja Nijolė Katauskienė). Antroji vieta teko Žalgirių gimnazijos abiturientei Kornelijai Mikalauskaitei (mokytoja Rita Marcinkienė ) ir „Versmės“ gimnazijos pirmokei Saulei Marijai Beitnerytei (mokytoja Vitalija Juškevičiutė). Trečioji vieta paskirta Ugnei Beišytei, „Versmės“ gimnazijos antrokei (mokytoja Nijolė Katauskienė).

Konkurso dalyvius vertino kompetentinga vertinimo komisija: Meilutė Parnarauskienė (Tauragės r. sav. Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos direktorė), Eugenijus Šaltis (pedagogas, žurnalistas, renginių vedėjas ir režisierius, literatų klubo „Žingsniai“ narys) ir Vilma Vaičekauskienė (Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro metodininkė). Vertinimo komisijos pirmininkė – Jolanta Kazlauskienė (Tauragės meno mokyklos direktorė, teatro mokytoja ekspertė, teatrologijos magistrė).

Pasak konkurso organizatorių, šis meninio skaitymo konkursas – tai sugrįžimas prie savo krašto literatūrinės istorijos puoselėjimo. Tikime, kad konkursas turės tęstinumą.

Konkurso organizatoriai:

Tauragės Pagalbos mokytojui ir mokiniui centro metodininkė V.Vaičekauskienė, rajono lietuvių kalbos mokytojai N.Katauskienė, A.Jasevičiūtė, B.Kelpšaitė- Mozurkevičienė, R.Grinienė, V.Milkintienė ir Tauragės meno mokykla.

Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro metodininkė Vilma Vaičekauskienė

DISLEKSIJOS PAŽINIMO SAVAITĖ

Spalio 4–10 dienomis minima pasaulinė disleksijos pažinimo savaitė #GoREDforDyslexia. Šiemet prie šios pasaulinės iniciatyvos „Go Red for Dyslexia“ jungiamės ir mes.

Iniciatyvos tikslas – skatinti visuomenę atkreipti dėmesį į skaitymo bei rašymo sunkumų patiriančius vaikus, domėtis ir priimti teisingus spendimus vaikų lavinimo procese.

Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vykstančiuose grupiniuose užsiėmimuose vaikai, turintys skaitymo bei rašymo sutrikimų, išbando įvairius  pagalbos sau būdus ir metodus bei atsirenka tinkamas jiems mokymosi strategijas, keičia nuostatą mokymosi atžvilgiu.

Dorinio ugdymo, katalikų tikybos mokytojų susirinkimas

Rugsėjo 23 dieną vyko rajono katalikų tikybos mokytojų susirinkimas ir susitikimas su Telšių katechetikos centro vadovu monsinjoru Rimantu Gudlinkiu.

Susirinkimą malda ir gražiais palinkėjimais pradėjo Tauragės Švč. Trejybės parapijos klebonas Marius Venskus. Visų tikybos mokytojų vardu klebonas pasveikino monsinjorą Rimantą Gudlinkį su gražia 25-erių metų kunigystės sukaktimi. Vėliau tikybos mokytojų grupės vadovė Kristina Tymalkienė pristatė praėjusių mokslo metų tikybos mokytojų veiklos ataskaitą, aptarė nuotoliniu būdu vykdytus renginius ir dalyvavimą kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. Telšių katechetikos centro vadovas monsinjoras Rimantas Gudlinkis pristatė katechetikos centro planuojamas veiklas ir kitas aktualijas, susijusias su tikybos dalyko dėstymu mokykloje. Diskutuojant su PMMC metodininkėmis buvo aptarti 2021-2022 m. m. rajono metodinės veiklos prioritetai, planuojamos naujos veiklos.

Susirinkimo pabaigoje tikybos mokytojai išsirinko naują rajono tikybos mokytojų grupės vadovą ir tikslinę grupę rajono tikybos mokytojų veiklai koordinuoti.

Sveikiname Loretą Balčiuvienę, Žalgirių gimnazijos mokytoją, tapus grupės vadove ir linkime sėkmingo ir įkvepiančio darbo.

Mokytojų susirinkimai

Nuo rugsėjo 6 d. Tauragės Pagalbos mokytojui ir mokiniui centre prasidėjo rajono mokytojų susirinkimai.

Savaitę užbaigėme rajono technologijų mokytojų susirinkimu. Jo metu PMMC metodininkė Vilma Vaičekauskienė apžvelgė praėjusių mokslo metų technologijų mokytojų organizuotas ir vykdytas rajonines ir respublikines veiklas, skatino mokytojus domėtis atnaujinamų bendrojo ugdymo programų turiniu ir kvietė planuoti naujus darbus. Tarp dalyvių vyko kolegiškos diskusijos apie darbo planus, sėkmes ir iššūkius. Diskutuodami mokytojai numatė keletą veiklų, kurias norėtų įgyvendinti šiais mokslo metais.

Po diskusijų Žalgirių gimnazijos technologijų mokytojas Aivaras Lobinas dalijos savo darbo patirtimi ir pristatė pranešimą „Robotų gamyba. 3D spausdintuvo naudojimas ir 3D modeliavimas“. Mokytojai galėjo stebėti kaip veikia mokytojo ir mokinių sukurti robotukai.

Kolegiški susitikimai ir dalijimasis patirtimi visada praturtina.

PMMC metodininkė Vilma Vaičekauskienė

Mokyklų bibliotekininkų susirinkimas

Rugsėjo 8 d. Pagalbos mokytojui ir mokiniui centre vyko rajono mokyklų bibliotekininkų susirinkimas.

Bibliotekininkai aptarė mokslo metų pradžios rūpesčius ir pokyčius, gilinosi į naujai patvirtintą ŠMSM įstatymą „Dėl Lietuvos respublikos vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 679 „Dėl mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriame numatomi mokyklų bibliotekininkų darbo apmokėjimų pokyčiai. „Šaltinio“ progimnazijos bibliotekininkė Danutė Petkuvienė pristatė naujausią informaciją iš bibliotekininkų asociacijos veiklos, supažindino su Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos pasiūlymais dėl nemokamų edukacijų. Tarp dalyvių vyko kolegiškos diskusijos apie darbo sėkmes ir iššūkius.

Projektas „Pojūčių žaislai“

Savaitgalio popietę šeimos, auginančios vaikus, patiriančius sensorinių iššūkių, praleido kartu su Pojūčių teatru. Pojūčių pasaulis – tai vieta, kur vyksta stebuklai, kur paprasti dalykai būna tokie nepakartojami, kur iš naujo atrandi tai, ką, atrodo, senai žinojai. Dirbtuvių “Pojūčių žaislai” metu dalyviai gilinosi į savo pojūčius per sensorines istorijas. Žaisdami vieni su kitais keliavo vaizduotėje, naudodami paprastas ir veiksmingas sensorines priemones – skambančias, masažuojančias, kutenančias, besitampančias, apgaubiančias ir panašiai. Šio užsiėmimo metu tėvai su vaikais gaminosi žaislus iš pateiktų priemonių.

Projektą „Pojūčių žaislai“ remia Tauragės rajono savivaldybė

Projektą įgyvendina: Tauragės maltiečiai, Pagalbos mokytojui ir mokiniui centras ir Jovarų pagrindinė mokykla.

Lietuvos technologijų mokytojų konferencija – seminaras – pleneras „DARNUMAS TECHNOLOGINIAME UGDYME“

Rugpjūčio 25 – 26 dienomis Tauragėje vyko Lietuvos technologijų mokytojų konferencija – seminaras – pleneras. Tai ilgai planuotas, kelis kartus nukeltas, tačiau sėkmingai įvykęs ir daug dalyvių sulaukęs renginys. Konferencijoje-seminare-plenere dalyvavo gausus būrys technologijų mokytojų iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Šilutės, Plungės, Kaišiadorių, Marijampolės, Raseinių ir Tauragės miestų bei rajonų.

Pirmojoje renginio dalyje, kuri vyko „Šaltinio“ progimnazijoje, dalyviai klausėsi kviestinių lektorių pristatymų. Vilniaus technikos Antano Gustaičio aviacijos instituto ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto atstovas Povilas Karalkevičius konferencijos dalyvius supažindino su mėtomų sklandytuvų techninės kūrybos ir aviamodeliavimo galimybėmis. UAB „IN RE“ atstovas Justinas Rubinovas pristatė 3D projektavimo galimybes technologijų pamokose, supažindino su programėle SOLIDWORKS. Kviestinių lektorių pasisakymus papildė turtingi ir naudingi mokytojų praktikų pasidalijimai patirtimi apie naudojamas ir pačių kuriamas darbo priemones, vykdomus technologinės krypties projektus, integruotas ir netradicines pamokas, inžinerinių kompetencijų plėtojimą, STEAM veiklas ir kt.

Antroje renginio dalyje visi dalyviai lankėsi Tauragės industriniame parke veikiančiose įmonėse „Ansell Protective Solutions APS“ (Australija/JAV) ir „Bach Composite Industry“ (Danija). Vėliau visi lankėsi Tauragės pilyje ir jos menėse. Čia vyko susitikimas su Tauragės r. savivaldybės meru Dovydu Kaminsku ir Tauragės apskrities verslininkų asociacijos atstovais. Vyko pristatymas apie Tauragės pramonės istoriją. Tauragės krašto muziejuje „Santaka“ renginio dalyviai susipažino su modernizuota ekspozicija bei šio krašto istorija.

Trečioji veiklų dalis persikėlė į Mociškių palivarką (Pagėgių savivaldybė, Vilkyškių seniūnija) kuriame renginio dalyviai apsistojo nakvynei. Čia pat vyko edukacinė programa „Mažosios Lietuvos regiono kultūrinis, kulinarinis paveldas“. Vakaras buvo skirtas dienos veiklų refleksijai, kolegialiam bendravimui. Rytojaus dieną čia pat vyko pasakotojos – žolininkės Birutės Normantienės edukacinė programa. Edukaciją papildė renginio organizatorės Audros Paulauskienės autoriniai mokymai „Kokoso ir odos dermė“ bei lektoriaus Povilo Karalkevičiaus paliktų mėtomų sklandytuvų konstravimas ir galimybių bandymai.

Ketvirtoji – pažintinė veiklų dalis visus dalyvius nuvedė į Rambyno kalno regioninį parką. Čia laukė ekskursija po Martyno Jankaus muziejų ir Mažosios Lietuvos paveikslų sodą, pažintis su Rambyno kalnu. Tarp daugybės veiklų mokytojai dar buvo pakviesti dalyvauti nuotolinėje diskusijoje dėl atnaujinamo BUP turinio.

Dviejų dienų veiklos baigėsi Raganų eglės lankymu ir konferencijos – seminaro – plenero refleksija, kuri vyko Tauragės „Šaltinio“ progimnazijoje.

Visi kvalifikacijos tobulinimo renginio dalyviai džiaugėsi puikia galimybe susitikti ir mokytis vieni iš kitų. Dalyvių mintis, renginio pabaigoje apibendrino Henrikas Vaišvila, Lietuvos technologijų mokytojų asociacijos pirmininkas, kuris teigė, kad „bendrai planuotas renginys ne tik pavyko, bet dar ir lūkesčius pranoko“.

Labai džiugu, kad Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras galėjo būti šio kvalifikacijos tobulinimo renginio organizatorių komandos dalimi.

Pagrindinis renginio organizatorius ir iniciatorius – Audra Paulauskienė, Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos technologijų mokytoja ekspertė, aktyvi Lietuvos technologijų mokytojų asociacijos narė. Įgyvendinti ir organizuoti renginį padėjo Lietuvos technologijų mokytojų asociacija ir jos pirmininkas Henrikas Vaišvila. Detaliai renginį planavo ir organizavo Tauragės PMMC direktoriaus įsakymu patvirtinta tikslinė rajono technologijų mokytojų komanda: „Šaltinio“ progimnazijos mokytojai – Audra Paulauskienė, Jūratė Černeckytė, Albinas Šlimas ir Gintaras Cemnalianskis bei „Versmės“ gimnazijos mokytojos Rasa Leškienė ir Jolita Ječienė.

Organizatoriai dėkingi Tauragės r. savivaldybei už skirtą finansinę paramą.

PMMC metodininkė Vilma Vaičekauskienė

Projekto „Keturlapis dobilas: sunku rasti, laimė turėti 2021“ dalyviai keliauja…

Pažinimo, iššūkių bei draugų palaikymo kupina kelionė:

 * su nuostaba aplankėme Vandos Kavaliauskienės katinų muziejų,

 * prakalbinome papūgas, stebėjome egzotinius gyvūnus,

 * mėgavomės nuostabių žirgų kompanija ir priėmėme iššūkius,

 * bandėme išgąsdinti geležinę lapę 🙂 ir pasiekti auksinį berniuką 🙂

O svarbiausia dalinomės gera nuotaika!

Projektą finansuoja Tauragės rajono savivaldybė

Projektą įgyvendina Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras bei Jovarų pagrindinė mokykla