Technologijų olimpiada „ Kūrybos virusas 2021“

Kovo 24 d. vyko Lietuvos mokinių technologijų olimpiados rajoninis etapas. Olimpiadą organizavo rajono technologijų mokytojų tikslinė grupė ir Tauragės PMMC. Šių metų technologijų olimpiados tema „Kūrybos virusas 2021“.

Technologijų olimpiados vykdymas ir organizavimas nuotoliniu būdų – gana sudėtingas reiškinys. Džiugu, kad iššūkių nepabūgo ir olimpiadoje dalyvavo 18 mokinių iš skirtingų mokyklų: „Versmės“, Žalgirų ir Žygaičių gimnazijų, „Šaltinio“, Tarailių ir „Aušros“ progimnazijų, Jovarų pagrindinės mokyklos ir Tauragės profesinio rengimo centro.

Prieš olimpiadą visus dalyvius pasveikino ir sėkmės linkėjo olimpiados darbų vertinimo komisijos pirmininkė Audra Paulauskienė, „Šaltinio“ progimnazijos technologijų mokytoja ekspertė ir PMMC metodininkė Vilma Vaičekauskienė.

Olimpiados metu mokiniai dirbo tris valandas ir per tą laiką sukūrė puikius, temą atitinkančius gaminius. Artimiausiu metu visi olimpiados metu sukurti gaminiai bus pristatyti foto parodoje PMMC tinklapyje.

Džiaugiamės, kad šiemet ir vėl net trys rajono mokiniai galės dalyvauti respublikinėje technologijų olimpiadoje.

Iš 7-8 kl. grupės į respublikinį olimpiados etapą deleguojama Emilija Kanitauskaitė, Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos 8 kl. mokinė, mokytojas Albinas Šlimas.

Iš 9-10 kl. – deleguojama Liepa Slušinskaitė, Tauragės „Versmės“ gimnazijos II klasės mokinė, mokytoja Jolita Ječienė.

Iš 11-12 kl. grupės – deleguojama Eva Kalkiūtė, Tauragės „Versmės“ gimnazijos IV klasės mokinė, mokytoja Jolita Ječienė.

Olimpiados laimėtojams linkime sėkmės respublikoje, o visiems dalyviams linkime ir toliau kurti.

Dailės olimpiados rajoninis etapas

„Menas — pats žavingiausias, pats griežčiausias, pats džiugiausias ir geriausias simbolis amžino, nepavaldaus protui žmogaus veržimosi į gėrį, tiesą, tobulybę.“ (Tomas Manas)

Vasario 25d. jaunieji dailės mylėtojai buvo sukviesti į Lietuvos mokinių dailės olimpiados rajoninį etapą.

2021 metų Lietuvos mokinių dailės olimpiados tema – „Pasakos, patarlės, priežodžiai ir minklės“. Remiantis bendrąja tema, tikslinė olimpiados organizavimo grupė, suformulavo rajoninės olimpiados temą – „Kelionė į pasakų šalį“.

Džiugu, kad vis dar ne visai įprastomis, nuotolinėmis darbo sąlygomis įvyko kūrybinė ir praktinė dailės olimpiada. Dar didesnį džiaugsmą ir nuostabą kelia, kad olimpiadoje dalyvavo net 48 mokiniai iš beveik visų rajono mokyklų: „Versmės“, Žalgirių ir Žygaičių gimnazijų, „Šaltinio“, Martyno Mažvydo, „Aušros“ ir Tarailių progimnazijų, Jovarų pagrindinės mokyklos ir šios mokyklos Gaurės ir Lauksargių skyrių, Skaudvilės gimnazijos Batakių skyriaus ir Tauragės meno mokyklos.

Olimpiados dalyviai yra skirstomi į dvi grupes: jaunesniųjų klasių mokinių, kurioje dalyvauja 5-7 klasių mokiniai ir vyresniųjų klasių mokinių, kurioje dalyvauja 8-12 klasių mokiniai. Vyresniųjų klasių mokinių grupėje yra renkamas atstovas į respublikinį dailės olimpiados etapą.

Sveikiname olimpiados laureatę Pauliną Jokubauskaitę, „Versmės“ gimnazijos abiturientę, kuri dalyvaus dailės olimpiados respublikiniame etape. Sėkmės jai.

Vertinimo komisijai teko rimtai padirbėti kol įvertino visus olimpiados metu sukurtus darbus ir namų darbų užduotis, kurias olimpiados dalyviai turėjo pateikti dar iki olimpiados. Ačiū vertinimo komisijos nariams: Gitanai Budginienei, Vidai Karbauskienei, Jolitai Ogintaitei, Mildai Valantiejūtei, Jolitai Petkuvienei, Jurgai Išorienei ir Gitanai Ciganienei.

SVEIKINAME VISUS OLIMPIADOS LAUREATUS IR LINKIME DAUG KŪRYBINIŲ IŠŠŪKIŲ IR IDĖJŲ.

Kviečiame susipažinti su olimpiados laureatų darbais.

PMMC metodininkė Vilma Vaičekauskienė

B. Baltrušaitytės pėdsakai – ,,Dar būkim… neapaugę žole…“

Birutė Baltrušaitytė – iškili mūsų krašto asmenybė, palikusi gilų literatūrinį pėdsaką gimtinėje, savo kraštiečių širdyse. Spalio 24-ąją, rašytoja, slavų literatūros tyrinėtoja, ilgametė Vilniaus universiteto dėstytoja Birutė Baltrušaitytė-Masionienė būtų šventusi 80-ąjį gimtadienį.

Rajono lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai spalio mėnesį skyrė B. Baltrušaitytės atminimui, jos kūrybos puoselėjimui ir žinių apie iškilią kraštietę perdavimui jaunąjai kartai. Nedažnas jaunosios kartos atstovas yra susipažinęs su šios kraštietės kūryba, ne kiekvienas jaunuolis žino, kodėl Tauragės viešoji biblioteka pavadinta Jos vardu. Todėl mūsų krašto lietuvių kalbos mokytojai sako, kad Birutės Baltrušaitytės kūryboje dažnai galima atrasti istorinių įvykių, kurie vienaip ar kitaip susiję su mūsų kraštu, jos tekstuose dažnai minimi mūsų krašto vietovardžiai, atsispindi sąsajos su Mažąja Lietuva.

Visą spalio mėnesį rajono lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai, bendradarbiaudami su mokyklų bibliotekininkais, Tauragės r. savivaldybės B. Baltrušaitytės biblioteka, vedė literatūros pamokas, vykdė projektines veiklas arba organizavo kitus renginius, skirtus iškilios kraštietės atminimui.

Žygaičių gimnazijos vienuoliktokai kartu su lietuvių kalbos mokytoja Giedre Statkuviene ir mokyklos bibliotekininke Vestina Martinkiene įgyvendino projektą, skirtą Tauragės krašto poetės, rašytojos B. Baltrušaitytės gimimo 80-iui paminėti. Vienuoliktokai aplankė Rambyno kalną ir Bitėnų kaimą, kur jų lūpomis skambėjo B. Baltrušaitytės eilės apie Mažąją Lietuvą, jos iškilius lietuvybės puoselėtojus – Vydūną, Martyną Jankų… Vėliau gimnazistai savo kūrybos nuotraukomis iliustravo rašytojos eilėraščių knygą „Lietuvninkų ir prūsų žemėj“. Mokinių darbų paroda papuošė mokyklos erdves ir paskatino kitų klasių mokinius susipažinti su mūsų kraštietės asmenybe ir jos kūryba. Žygaičių gimnazijos jaunesniųjų klasių mokiniai su mokytoja Ramute Beinakeraitiene taip pat susipažino su B. Baltrušaitytės kūryba, savo piešiniais iliustravo skaitytus kūrinius.

Žalgirių gimnazijos mokytojos Rita Marcinkienė, Aristolda Jasevičiūtė, Efrema Bitinienė, Teodora Komarienė, Dalia Čiunkienė, Vida Laurinaitytė savo mokiniams taip pat priminė garbios kraštietės gyvenimo ir kūrybos fragmentus, vedė jiems pamokas „Sugrįžtančioji Birutė Baltrušaitytė“, „Tauragę garsinantys žmonės – pažintis su poete B. Baltrušaityte“, „Žemietės Birutės Baltrušaitytės gyvenimo ir kūrybos pėdsakai“, „B. Baltrušaitytės kūrybinis palikimas“, „Pažinkime savo krašto įžymybes – poetė Birutė Baltrušaitytė“, „B. Baltrušaitytės pėdsakai ,,Dar būkim… neapaugę žole…“.

„Versmės“ gimnazijos mokytojos Nijolė Katauskienė, Ilona Samoškienė, Vitalija Juškevičiutė, Zita Jarašūnienė vesdamos pamokas gimnazistams glaudžiai bendradarbiavo su B. Baltrušaitytės biblioteka. Moksleiviai apžiūrėjo bibliotekos skaitykloje apie B. Baltrušaitytę parengtą parodą „Tyli spalis, mano gimimo mėnuo“, išklausė paskaitą apie šią iškilią asmenybę, diskutavo su bibliotekininkėmis, klausėsi mokytojų pasakojimų apie jos kūrybą. M. Mažvydo progimnazijos mokytojos su mokiniais taip pat susipažino su B. Baltrušaitytės bibliotekoje esančia paroda ir klausėsi bibliotekos kraštotyros bibliografės Laimos Pikčiūnienės pasakojimo apie rašytoją ir jos kūrybą.

Tauragės „Versmės“ gimnazijos gimnazistai su mokytoja Nijole Katauskiene parengė literatūrinę kompoziciją ir pristatė Tauragės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos organizuotoje konferencijoje „Tyli spalis, mano gimimo mėnuo“, skirtą Birutės Baltrušaitytės-Masionienės 80-osioms gimimo metinėms paminėti.

„Šaltinio“ progimnazijos bibliotekininkė Danutė Petkuvienė skaitykloje parengė parodą apie B. Baltrušaitytę ir pakvietė mokinius į netradicinę pamoką „Dar būkim… neapaugę žole…“. Supažindino 2a, 2b, 2c, 3c, 4c, 6d, 7a, 7b, 7c, 7d, 8b ir kitų klasių mokinius su rašytojos kūryba. Skaitė ištraukas iš apysakos „Trys pasakojimai apie Skaudą“. Bibliotekininkė mokiniams parodė rašytojos knygas, kuriose pasakojama apie išnykusias gentis – kuršius, prūsus. Skaitė eilėraščių, apsakymų ištraukų, skirtų Tauragei. Kūriniuose atsispindi meilė savajam kraštui, papročiams ir kalbai. Kai kurie „Šaltinio“ progimnazijos mokiniai su lietuvių kalbos mokytoja Daiva Albrechtiene lankėsi B. Baltrušaitytės bibliotekoje ir dalyvavo įvairiose veiklose. Renginiai vyko ir Birutės Baltrušaitytės aprašytose vietovėse. „Šaltinio“ progimnazijos 5c klasės mokiniai su klasės auklėtoja ir lietuvių kalbos mokytoja Ligita Šaltiene vyko prie Rambyno kalno, kur skaitė ir aptarė rašytojos apsakymo „Trys pasakojimai apie Skaudą“ ištrauką „Kelionė į Rambyną“.

Tarailių progimnazijos mokytoja Rosita Simonavičienė savo mokyklos 6 ir 8 klasių mokiniams vedė pamokas ,,Poetė ir prozininkė iš Tauragės krašto“, jose mokiniai susipažino su B. Baltrušaitytės kūryba. Pamokos skirtos rašytojos Birutės Baltrušaitytės 80-osioms gimimo metinėms vyko arba dar vyks ir  kitose rajono mokyklose.

Šiuo metu visose rajono mokyklose vyksta pasirengimas rajono lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų ir Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro numatytam rajono mokinių meninio skaitymo konkursui „Atmintie karti būk saldi“. Konkursas turėtų vykti šių metų gruodžio 10 d.

Kaip sakė „Šaltinio“ progimnazijos mokytoja Birutė Kelpšaitė – Mozurkevičienė ir „Versmės“ gimnazijos mokytoja Nijolė Katauskienė, „literatūriniame Lietuvos žemėlapyje mūsų rajonas – beveik tuščias lapas“, todėl labai svarbu mylėti ir puoselėti tai, ką turime.

„Tyli spalis, mano gimimo mėnuo.

Snaudžia, galvą padėjęs ant motinos austo rietimo.“ (B. Baltrušaitytė)

Vilma Vaičekauskienė, Tauragės Pagalbos mokytojui ir mokiniui centro metodininkė

„Keturlapis dobilas: sunku rasti, laimė turėti 2020“

Spalio 2 d. įvyko baigiamasis iniciatyvos „Keturlapis dobilas: sunku rasti, laimė turėti 2020“ renginys. Projekto dalyviai stebėjo, kaip kuriamos įspūdingos fotografijos piešimo šviesa technika bei patys joje sudalyvavo. Taip pat mokėsi programuoti su edukacinėmis bitutėmis – robotais BEE BOT ir savo jėgas išbandė įvairiuose žaidimuose.

Manome, jog iniciatyvos veiklos prisidėjo prie tolerantiškesnės visuomenės ugdymo,

padėjo mažinti negalią turinčių vaikų ir jų šeimų atskirtį.

            Projektas finansuojamas Tauragės rajono savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos programos lėšomis.

Projektas „Keturlapis dobilas: sunku rasti, laimė turėti 2020“

Draugais tampama todėl, kad gera kartu leisti laiką. Iniciatyvos dalyviai „Keturlapis dobilas: sunku rasti, laimė turėti 2020“ smagiai leido laiką Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centre.

Iniciatyvą finansuoja Tauragės rajono savivaldybė.

Projektas „5p: pamatau, pauostau, paliečiu, paragauju, paklausau“

Pasaulį pažįstame liesdami, matydami, uosdami, ragaudami ir girdėdami. Visą šią informaciją gauname per sensorinę (jutiminę) sistemą. Kai kuriems vaikams sensorinė integracija nėra pakankamai išlavėjusi, todėl  svarbu parinkti tinkamas edukacines veiklas, kurios užtikrintų galimybę vaikui pažinti aplinką per pojūčius.

Pravestos edukacijos: „Atrandu konstruodamas“,  „Jausmų indas“ bei „Skonių pasaulyje“.

Programą įgyvendina Jovarų mokykla bendradarbiaudama su Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centru.

Projektą remia Tauragės savivaldybė.

Projektas „Keturlapis dobilas: sunku rasti, laimė turėti 2020“

Veiklos ne tik kasdienybėje, bet ir virtualioje realybėje 🙂. Kartu žaisti galima visur 🙂Svarbiausia gera nuotaika ir draugai!

Dėkojame Tauragės rajono savivaldybei už iniciatyvos palaikymą.

Iniciatyva „Keturlapis dobilas: sunku rasti, laimė turėti 2020“

Oras mūsų sąjungininkas ir mes vėl susitikome iniciatyvos „Keturlapis dobilas: sunku rasti, laimė turėti 2020“ vasaros veiklose!

Radome dar draugų: Asią ir Džesiką bei jų šeimininkę Lidiją, kurios atvyko pas mus iš Šiaulių Lidijos hendlingo ir dresūros mokyklos. Visi kartu galėjome žaisti lauko žaidimus, mėgautis muilo burbulų fiesta!

Projektas įgyvendinamas Tauragės rajono savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos programos lėšomis.

Tęsiame iniciatyvą „Keturlapis dobilas: sunku rasti, laimė turėti 2020“.

Šį kartą aplankėme Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkciją.

Keliavome pažintiniu taku Karšuvos giria, stebėjome kurtinius, ieškojome lūšies, radome vilko pėdsakus. Suklusome, kai išgirdome įtartinus miško garsus .

Dėkojame Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcijos vyr. specialistei Kristinai Mudinaitei.

Projektą finansuoja Tauragės rajono savivaldybė.