Reikalingas darbuotojas

Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centrui (kodas 195450233), savivaldybės biudžetinė įstaiga, Aerodromo g. 6, Tauragė, reikalingas specialistas socialinio pedagogo pareigoms užimti (0,25 etato).

Kvalifikaciniai reikalavimai socialiniam pedagogui:

  • turėti aukštąjį išsilavinimą ir socialinio pedagogo kvalifikaciją arba turintis socialinio darbuotojo kvalifikaciją ir įgijęs pedagogo kvalifikaciją.
  • Turėti ne mažesnę kaip trejų metų socialinio pedagogo darbo patirtį švietimo sistemoje.
  • Išmanyti vaikų raidos ypatumus, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo principus, formas, vaikų ir paauglių socialinių pedagoginių problemų atpažinimo ir prevencijos klausimus.

Dokumentus: prašymą, gyvenimo aprašymą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus pateikti iki rugssėjo 7 dienos adresu: Aerodromo g. 6, Tauragė, arba el.paštu pedagogas@taurage.lt

Telefonas pasiteiravimui 8 655 32812.