Teisingumo ministerijos informacija dėl elektroninio leidinio nukentėjusiems asmenims.

Teisingumo ministerija, įgyvendindama Lietuvos Respublikos pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims įstatymo (toliau – Pagalbos Įstatymas) 6 straipsnio 6 dalies 1 ir 2 punktus, parengė elektroninį informacinį leidinį „Ką turi žinoti nukentėjęs asmuo?“. Elektroninio informacinio leidinio tikslas – užtikrinti, kad nuo nusikalstamos veikos nukentėję asmenys žinotų savo teises ir galėtų jomis efektyviai naudotis, taip pat neatidėliotinai gauti būtiną pagalbą bei kreiptis į pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims tarnybą. Šiame leidinyje galima rasti informaciją, kur nukentėjus nuo nusikaltimo reiktų kreiptis skubios pagalbos, kokios yra nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų teisės, kaip galima pateikti skundą. Taip pat leidinyje aprašytos išlaidų, susijusių su patirta žala, kompensavimo sąlygos, advokato teisinės pagalbos suteikimo galimybės, pagalbos tarnybų teikiamos paslaugos, pateikti jų kontaktai bei kita aktuali informacija.   

Susipažinti su leidiniu galima čia >>>

Dėl situacijos, susijusios su įvykiais Ukrainoje

Žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose, iš artimųjų ir kitų suaugusiųjų girdėdami daug skirtingos informacijos apie karinius veiksmus Ukrainoje, vaikai ir paaugliai gali jausti didelį nerimą, baimę, nesaugumą, jiems gali kilti įvairių klausimų. Kalbėti šia tema dažnam sunku. Nuo mūsų, suaugusiųjų reakcijų ir elgesio priklauso vaikų emocinė savijauta, saugumo jausmas, todėl labai svarbu kalbėti su vaikais šia tema, tinkamai atsakyti į jiems kylančius klausimus.

Didesnį nerimą, įtampą gali patirti:

  • Medikų, kariškių vaikai („…ar ir tave iškvies į Ukrainą?“ , „… kas manimi pasirūpins, jeigu iškvies?“);
  • Rusakalbiai vaikai arba vaikai, kurių pavardė ar vardas skamba rusiškai (jau pastebėta apie agresijos protrūkius, kai vaikai yra kaltinami, pastebėta muštynių, susistumdymų, patyčių). Rekomenduotina vesti prevencinį darbą klasėse, konsultuoti individualiai ir grupėse;
  • Vaikai ir paaugliai, kurie ilgą laiką, nuolat „seka“ telefone naujienas ( „tik tok“ ir kt.);
  • Vaikai, kurie gyvena disfunkcinėse šeimose arba kai nėra ryšio tarp vaikų ir tėvų (vaikai lieka vieni su informacija, negali pasitarti, išsakyti baimių, nerimo);
  • Vaikai, paaugliai, kurie bandė žalotis/žalojasi, turi suicidinių minčių, ketinimų;
  • Vaikai, kurie neseniai patyrė netektį arba gedi dėl netekties (nuo Covid-19 ar kt.);
  • Specialiųjų poreikių vaikai, kurie turi intelekto negalią, elgesio emocijų sutrikimų ar kt. (jiems reikėtų paaiškinti konkrečiomis, suprantamomis sąvokomis, pavyzdžiais);
  • Vaikai, kurie turi fizinių negalavimų, negalių (nerimauja, kaip bus su jų sveikata, kas jais  pasirūpins).

Dalinamės Paramos vaikams centro paruoštomis rekomendacijomis, kaip kalbėtis su vaikais apie karą Ukrainoje.

Kaip su vaikais ir paaugliais kalbėtis apie karą Ukrainoje? (pvc.lt)

Skelbiamas STEAM atviros prieigos centro Tvaraus vystymosi, žaliosios ir alternatyviosios energetikos laboratorijos laboranto konkursas.

Laborantas – 0,5 etato (20 darbo valandų per savaitę). Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 6,8.

Pagrindiniai kvalifikaciniai reikalavimai:

Turėti pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų, lygį arba ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį fizinių mokslų, inžinerijos, technologinį išsilavinimą;

Gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, savarankiškai planuoti savo veiklą, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;

Gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą raštu bei žodžiu;

Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje.

Pagrindinės funkcijos:

 prižiūri, diegia, tvarko laboratorijoje esančią įrangą, mokymo priemones ir medžiagas;

 paruošia darbui laboratorijos įrenginius, mokymo priemones ir medžiagas;

 pagal poreikį dalyvauja užsiėmimuose, padeda užsiėmimus vedančiam metodininkui;

 teikia paraiškas reikalingoms medžiagoms, priemonėms bei įrangai pirkti.

Pretendentai privalo pateikti dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4. Gyvenimo aprašymą;

5. Galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Pasiteirauti galima tel. (8 620) 85 118.

Dokumentų pateikimo variantai:

1. Asmeniškai konkurso organizatoriui – Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras, Aerodromo g. 6, Tauragė.

2. Registruotu laišku – Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centrui, Aerodromo g. 6, LT-72186 Tauragė

3. El. paštu tauragessteam@gmail.com

Pretendentai dokumentus pristato iki 2022 m. vasario 9 d. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinus grąžinami pretendentui.

Pokalbis su pakviestais pretendentais vyks 2022 m. vasario 14 d. Apie tikslesnį pokalbio laiką pretendentai bus informuojami asmeniškai telefonu arba el. paštu.

Informacija teikiama telefonu (8 620) 85 118 arba el. paštu tauragessteam@gmail.com

Skelbiamas STEAM atviros prieigos centro Mechatronikos laboratorijos laboranto konkursas

Laborantas – 0,5 etato (po 20 darbo valandų per savaitę). Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 6,8.

Pagrindiniai kvalifikaciniai reikalavimai:

Turėti pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų, lygį arba ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį fizinių mokslų, inžinerijos, technologinį išsilavinimą;

Gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, savarankiškai planuoti savo veiklą, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;

Gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą raštu bei žodžiu;

Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje.

Pagrindinės funkcijos:

 prižiūri, diegia, tvarko laboratorijose esančią įrangą, mokymo priemones ir medžiagas;

 paruošia darbui laboratorijos įrenginius, mokymo priemones ir medžiagas;

 pagal poreikį dalyvauja užsiėmimuose, padeda užsiėmimus vedančiam metodininkui;

 teikia paraiškas reikalingoms medžiagoms, priemonėms bei įrangai pirkti.

Pretendentai privalo pateikti dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4. Gyvenimo aprašymą;

5. Galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Pasiteirauti galima tel. (8 620) 85 118.

Dokumentų pateikimo variantai:

1. Asmeniškai konkurso organizatoriui – Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras, Aerodromo g. 6, Tauragė.

2. Registruotu laišku – Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centrui, Aerodromo g. 6, LT-72186 Tauragė

3. El. paštu tauragessteam@gmail.com

Pretendentai dokumentus pristato iki 2022 m. vasario 9 d. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinus grąžinami pretendentui.

Pokalbis su pakviestais pretendentais vyks 2022 m. vasario 14 d. Apie tikslesnį pokalbio laiką pretendentai bus informuojami asmeniškai telefonu arba el. paštu.

Informacija teikiama telefonu (8 620) 85 118 arba el. paštu tauragessteam@gmail.com