INFORMACIJA DĖL PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLOS DARBO VIETOJE ATNAUJINIMO

Švelninant karantino apribojimus, pedagoginė psichologinė tarnyba  nuo 2020 m. gegužės 25 d. atnaujina paslaugų teikimą savo klientams darbo vietoje. Paslaugos bus organizuojamos vadovaujantis galiojančiais, Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais ir Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytais apribojimais ir rekomendacijomis.

Prioritetas – vaikų galių bei sunkumų vertinimas, pirmenybę teikiant pirminiam ankstyvajam (ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus) vaikų vertinimui. Registracija vykdoma telefonu: 8446-71511 (antradienį – ketvirtadienį 9.00-13.00 valandomis) arba el. paštu tauragesppt@gmail.com

Atvykimo taisyklės trumpai

Pykčio ir įtampos valdymo būdai

Kiekvienas iš mūsų nori būti laimingas ir jaustis gerai. Tačiau kai kas nors mums nepasiseka, mes ne visada išliekame ramūs, todėl mumyse įvyksta emocijų „sprogimas“. Kad tavo pyktis daugiau netaptų toks didelis, gąsdinantis ir nebekeliantis tiek daug bėdų, rekomenduoju išmėginti lengvus, visiems greitai prieinamus pykčio valdymo būdus. Susipažinti plačiau ….

Rekomendacijos darbui su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais nuotolinio būdu

Kviečiame naudotis NŠA specialistų parengtu rekomendacinio pobūdžio skaitmeninių priemonių sąrašu, skirtu dirbti nuotoliniu būdu su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais. Sąraše įvairūs šaltiniai pateikti lietuvių, o taip pat Lietuvos tautinių mažumų mokykloms lenkų ir rusų kalbomis (atsisiuntimui pdf formatu)

Taip pat kviečiame naudotis Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus specialistų parengtomis rekomendacijomis „Dėl vaikųturinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, nuotolinio ugdymo“. Rekomendacijos iliustruotos papildomais priedais, socialinėmis istorijomis, dienotvarkės kortelėmis. Visus priedus rasite ČIA

Naudingos nuorodos nuotoliniam darbui ir mokymui(-si)

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija pagal LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymą Nr. V-372 „Rekomendacijos dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu“ (https://www.smm.lt/uploads/documents/ISAK%2Bdel%2Bnuotolinio%2Bmokymo_03_16.pdf ),  rekomenduoja naudotis mokykloms laisvai prieinamu nacionaliniu skaitmeniniu ugdymo turiniu.

Šiuo metu yra sukurta daug pačių įvairiausių internetinių svetainių ir bendradarbiavimo erdvių socialiniuose tinkluose. Pagalbos mokytojui ir mokiniui centro komanda atsižvelgdama į teikiamas rekomendacijas susistemino keletą naudingų nuorodų, kuriomis norime pasidalinti.

PMMC metodininkė Vilma Vaičekauskienė

Pedagoginės psichologinės tarnybos darbo organizavimas

Tauragės pedagoginė psichologinė tarnyba karantino laikotarpiu darbą vykdo nuotoliniu būdu. Tarnybos specialistai nuotoliniu būdu teikia metodinę pagalbą mokyklų pedagogams, VGK nariams, švietimo pagalbos specialistams, mokiniams ir jų tėvams ir kt.

Dėl pirminio asmens gebėjimų vertinimo

Karantino laikotarpiu pirminis asmens specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymas bei vaikų brandumo įvertinimas ir/ar švietimo pagalbos skyrimas nevykdomas.

Dėl pakartotinio asmens specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir/ar švietimo pagalbos skyrimo.

Jeigu specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP) turinčiam mokiniui (vaikui) baigiasi PPT vertinimo dokumentų galiojimo laikas ir numatytas SUP vertinimo pakartojimas, pakartotinis įvertinimas bus pratęsiamas, remiantis ankstesniojo vertinimo išvadomis, siekiant užtikrinti nenutrūkstamą specialiojo ugdymo ir /ar švietimo pagalbos teikimą.

Būtinas tėvų informavimas bei sutikimas, patvirtinant žinute per Tamo ar kitomis priemonėmis (už šią informaciją atsako asmens specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo pratęsimą inicijuojanti mokykla).

Mokykla užpildo prašymą (nr.1), prašymą galima atsisiųsti pildymui Word formate, nurodydama kuriems mokiniams baigiasiPPT vertinimo dokumentų galiojimo laikas karantino laikotarpiu ir siunčia el.p. tauragesppt@gmail.com

Dėl asmens SUPpakartotinio įvertinimo pratęsimo PPT informuos mokinio (vaiko) tėvus (globėjus, rūpintojus) bei ugdymo įstaigą.

Dėl konsultacijų/švietimo pagalbos teikimo mokinimas bei mokinių tėvams (globėjams)

Tarnybos specialistai nuotoliniu būdu teikia individualias konsultacijas mokiniams bei mokinių tėvams (globėjams). Dėl konsultacijų prašome kreiptis el.paštu tauragesppt@gmail.com

Dėl dokumentų kopijų išdavimo

Iškilus būtinumui gauti Pažymos dėl specialiojo ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo kopiją, kreiptis el.paštu tauragesppt@gmail.com

Rekomendacijos mokyklų darbuotojams „Kaip elgtis krizės situacijoje“

Dalinamės Nacionalinės švietimo agentūros psichologijos specialisų parengtomis rekomendacijomis skirtomis mokyklų administracijai, pedagogams, švietimo pagalbos specialistams ir kitiems mokyklų darbuotojams, kuriose pateikiama keletas svarbesnių patarimų, kaip padėti sau ir kitiems krizės situacijoje: kaip atsirinkti informaciją, sumažinti patiriamą stresą, dirbti nuotoliniu būdu iš namų, pasirūpinti pavaldiniais (jei esate vadovas). Rekomendacijų tikslas – padėti lengviau prisitaikyti prie naujų aplinkybių ir išgyventi šį visiems nelengvą pandemijos laikotarpį.

Rekomendacijas parengė Nacionalinės švietimo agentūros Psichologijos skyriaus specialistai.

Būkime ir likime sveiki.

Maži vaikai ir IT naudojimas

Puikiai žinome, kaip vaikus, traukia išmanieji prietaisai – ekranai (TV, kompiuteriai, planšetės ir kt.). O šių dienų kontekste, kada pasaulyje siaučia pandemija ir vaikai yra priversti būti namie, o tėvai dirbti iš namų, tai gali virsti itin didele problema, kuri neliks be pasekmių. Taigi svarbu aptarti šias pasekmes ir žinoti rekomendacijas, kad galėtume padėti savo vaikams.

Dar 2017 – 2018 metai Vilniaus universiteto mokslininkų grupė atliko mokslinį tyrimą „Šiuolaikinės informacinės technologijos ir mažų vaikų sveikata“, kuriuo parodė, kokią žalą 1,5-5 metų vaikams daro per ilgas naudojimasis technologijomis ir šio tyrimo pagrindu pateikė rekomendacijas tėvams.

IT prietaisų naudojimo kiekybė. Ilgesnis mažų vaikų buvimas prie ekranų yra susijęs su įvairiomis fizinės ir psichikos sveikatos problemomis, t. y. trumpesne miego trukme, dažnesniais somatiniais skundais, nesveiko maisto vartojimu, elgesio ir emocijų problemomis, suprastėjusia savireguliacija, atmintimi, sunkumais mokytis, samprotauti, susivaldyti. Minėtiems sunkumai atsirasti svarbi jau 1-2 val. (ir ilgesnė) buvimo prie ekranų trukmė. Atitinkamai rekomenduotinas saugus ekrano laikas 1,5–2 metų amžiaus vaikams yra 30 min., 3-5 metų vaikams – 1 val. per dieną.
IT prietaisų naudojimo kokybė. Leidžiant vaikams naudotis IT svarbus yra turinio aspektas. Šiuo metu egzistuoja daugybė mobiliųjų programėlių, skirtų mažiems vaikams, kurios gali būti ir naudingos, pavyzdžiui, padėti vystyti pažintinius, socialinius ir kalbinius gebėjimus. Vis dėlto rekomenduotina mažinti pramoginių/žaidimų programėlių skaičių, jas keičiant edukacinėmis programėlėmis, tačiau neviršijant rekomenduotinos buvimo prie IT prietaisų trukmės.
Zonų be ekranų turėjimas. Kadangi turintys IT prietaisų savo kambaryje vaikai prie ekranų praleidžia reikšmingai daugiau laiko, nei IT prietaisų savo kambaryje neturintys vaikai, rekomenduojama, kad vaiko miegamojoje zonoje tokių prietaisų nebūtų. Taip pat nerekomenduojama naudoti IT prietaisų vaikų migdymui, bendrai šiais prietaisais nereikėtų naudotis likus valandai iki miego.
TV kaip fono naudojimas. Daugelis esame įpratę įsijunti TV net neplanuodami jo žiūrėti, tarsi dėl fono. Tačiau tai nėra taip nekalta, kaip gali atrodyti. Moksliniai tyrimai rodo, kad tai kenkia mažų vaikų emocinei raidai, mąstymui bei netgi stambiajai motorikai. Todėl rekomenduojama nenaudoti TV kaip fono namie kai šalia yra mažų vaikų.
IT ir valgymo įpročiai. Vaikai, kurie valgo žiūrėdami TV ar naudodamiesi kitais IT, dažniau turi virškinamojo trakto problemų, elgesio bei emocinių sunkumų, taip pat dažniau vartoja nesveiką maistą. Ilgainiui valgymas su ekranais tampa viršsvorio rizikos veiksniu. Nerekomenduojama valgymo metu žiūrėti televizorių ar naudotis kitais išmaniais įrenginiais.
Tėvų naudojimasis IT prietaisais. Tėvams taip pat svarbu stebėti, kiek jie patys naudoja IT prietaisus, vaikams esant šalia. Vaikai modeliuoja tėvų elgesį ir išmoksta įvairių (ne tik pageidautinų elgesio būdų). Be abejo suprantama, kad tie tėvai, kurie šiomis dienomis yra priversti dirbti iš namų, gerokai viršys buvimo prie ekrano laiką, bet kol kas tai neišvengiama. Laimei, visos pandemijos kažkada baigiasi, baigsis ir ši, tuomet vėl bus galima grįžti į sveikesnį gyvenimo ritmą. 
Virtualių pokalbių programų naudojimas, leidžiantis ikimokyklinio amžiaus vaikams bendrauti su artimaisiais per atstumą, nesiejamas su pažintinės raidos rizika.

Suprantama, kad informacinės technologijos pačios savaime nėra blogis, tik reikia išmokti su jomis elgtis. Juk ir skaitant knygas galima vartoti nesveiką maistą, nepakankamai judėti, gadinti akis, tačiau niekas nesako, kad knygos yra kenksmingos. Taigi svarbiausia, ką tėvai turi padaryti, tai įsivesti labai aiškias ir nuoseklias naudojimosi IT prietaisais taisykles. O be tėvų niekas kitas to nepadarys.

Informaciją parengė Tauragės PMMC psichologė Vaida Mačiulienė

Karantinas

Respublikoje paskelbus karantiną dėl koronaviruso stabdymo, Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras, vadovaudamasis LR vyriausybės ir Švietimo ir sporto ministerijos įsakymais, nuo š.m. kovo 16 d. dirbs nuotoliniu būdu.

Iškilus klausimams galima susisiekti el.p. pedagogas@taurage.lt, v.mejeriene@gmail.com, vilmovai@gmail.com arba tel.8 655 32812

Pedagoginė psichologinė tarnyba el.p. tauragesppt@gmail.com arba tel.8 655 32812

SAUGOKIME SAVE IR KITUS