Struktūra ir kontaktai

Struktūra

Kontaktai

Įm. kodas 195450233
Adresas: Aerodromo g. 6, LT-72186 Tauragė
Tel.: (8 446) 620 18, (8 446)  552 44;
el. paštas pedagogas@taurage.lt
A. s. LT254010041600080213; Luminor Bank, AB    b. k. 4100, Tauragė

Centro darbuotojai

Rita Katauskienė – laikinai atliekanti direktoriaus pareigas,
el. p. taurage@steamlt.lt   
tel. Nr. (8 446) 552 44, (8 620) 85 118

Kiniulienė Daiva – metodininkė,
el. p.  kiniuliened@gmail.com
 tel. Nr. (8 446) 620 18, (8 686)64255

Inga Murauskaitė – metodininkė,
el.p. murauskaite.inga@gmail.com, pedagogas@taurage.lt
 tel. Nr. (8 446) 620 18

Lina Visockienė – pedagoginės – psichologinės tarnybos vadovė, specialioji pedagogė,
el. p. tauragesppt@gmail.com
 tel. Nr.  (8 698) 056 30, (8 446) 715 11

Vaida Mačiulienė –  psichologė,
el. p. vaida9alisauskaite@gmail.com
tel. Nr. (8 446) 715 11

Silvija Jankuvienė – logopedė,
el. p. silvija429@gmail.com
tel. Nr. (8 446) 715 11

Inga Stonienė – socialinė pedagogė,
el. p. tauragesppt@gmail.com
tel. Nr. (8 446) 715 11

Anita Juščiūtė- surdopedagogė,
el. p. tauragesppt@gmail.com
tel. Nr. (8 446) 715 11

Svetlana Dapkienė – vyr. buhalterė,
el. p. svetlana.dapkiene@taurage.lt
tel. Nr. (8 446) 552 44

Danguolė Verpečinskaitė – raštvedė,
el. p. tauragesppt@gmail.com
tel. Nr. (8 446) 715 11

STEAM atviros prieigos centras

Rita Katauskienė – Vadovė, el.paštas: taurage@steamlt.lt , tel. Nr.  +370 620 85118

Vilma Vaičekauskienė – Neformaliojo švietimo organizatorė/projektų koordinatorė.

 

Gamtamokslinė laboratorija

Žydrė Danusienė – Metodininkė, el.paštas: ZydreDanusiene@tauragespmmc.lt
 
Galina Naryškina – Laborantė, el.paštas: GalinaNaryskina@tauragespmmc.lt
 

Mechatronikos laboratorija

Darius Jakaitis – Metodininkas el.paštas: DariusJakaitis@tauragespmmc.lt 

Angelė Spūdvilienė – laborantė, el.paštas:angelespudviliene@tauragespmmc.lt

Tvaraus vystymosi, žaliosios ir alternatyviosios energetikos laboratorija

Antanas Kiniulis – Metodininkas, el.paštas: antanas.kiniulis@gmail.com

Sigitas Ozgirdas –  laborantas, el.paštas: sigitasozgirdas@tauragespmmc.lt