Struktūra ir kontaktai

Struktūra

Kontaktai

Įm. kodas 195450233
Adresas: Aerodromo g. 6, LT-72186 Tauragė
Tel.: (8 446) 620 18, (8 446)  552 44;
el. paštas pedagogas@taurage.lt
A. s. LT254010041600080213; Luminor Bank, AB    b. k. 4100, Tauragė

Centro darbuotojai

 Karolina Vozbutaitė – direktorė,
el. p. karolina.vozbutaite@tauragespmmc.lt 
tel. Nr. (8 446) 552 44, (8 655) 328 12

Vilma Vaičekauskienė – metodininkė,
el. p. vilmovai@gmail.com
 tel. Nr. (8 446) 620 18, (8 685) 827 65

Inga Murauskaitė – metodininkė,
el.p. murauskaite.inga@gmail.com, pedagogas@taurage.lt
 tel. Nr. (8 446) 620 18

Lina Visockienė – pedagoginės – psichologinės tarnybos vadovė, specialioji pedagogė,
el. p. tauragesppt@gmail.com
 tel. Nr.  (8 698) 056 30, (8 446) 715 11

Vaida Mačiulienė –  psichologė,
el. p. vaida9alisauskaite@gmail.com
 tel. Nr. (8 446) 715 11

Silvija Jankuvienė – logopedė,
el. p. silvija429@gmail.com
 tel. Nr. (8 446) 715 11

Inga Stonienė – socialinė pedagogė,
el. p. tauragesppt@gmail.com
 tel. Nr. (8 446) 715 11

Anita Juščiūtė- surdopedagogė,
el. p. tauragesppt@gmail.com
 tel. Nr. (8 446) 715 11

Svetlana Dapkienė – vyr. buhalterė,
el. p. svetlana.dapkiene@taurage.lt
 tel. Nr. (8 446) 552 44

Danguolė Verpečinskaitė – raštvedė,
el. p. tauragesppt@gmail.com
 tel. Nr. (8 446) 715 11

Romaldas Maciulevičius- kompiuterių priežiūros specialistas,
el. p. romaldasmaciulevicius@tauragespmmc.lt
tel. Nr. (8 446) 715 11