Reikalingas specialistas socialinio pedagogo pareigoms užimti

Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centrui  (kodas 195450233), savivaldybės biudžetinė įstaiga, Aerodromo g. 6, Tauragė, reikalingas specialistas  socialinio pedagogo  pareigoms užimti (0,25 etato).

Kvalifikaciniai reikalavimai socialiniam pedagogui:

  • turėti  aukštąjį išsilavinimą ir socialinio pedagogo kvalifikaciją arba turintis socialinio darbuotojo kvalifikaciją ir įgijęs pedagogo kvalifikaciją.
  • Turėti ne mažesnę kaip  trejų metų socialinio pedagogo darbo patirtį švietimo sistemoje.
  • Išmanyti vaikų raidos ypatumus, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo principus, formas, vaikų ir paauglių socialinių pedagoginių problemų atpažinimo ir prevencijos klausimus.

Dokumentus: prašymą, gyvenimo aprašymą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus  pateikti iki vasario 5 dienos adresu: Aerodromo g. 6, Tauragė, arba el.paštu pedagogas@taurage.lt  Telefonas pasiteiravimui 8 655 32812.