Veiklos sritys

Pagalbos mokytojui ir mokiniui centro įsteigimo data: 1998-01-01;

Centro teisinė forma – biudžetinė įstaiga , kodas 950;

Centro veiklos rūšys:
Kitas, niekur nepriskirtas , švietimas, kodas 8559;
Švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60

Centro veiklos tikslas – sudaryti sąlygas rajono pedagogų profesinei saviugdai ir bendravimui, skleisti švietimo reformos pozityvią patirtį, teikti rajono visuomenei neformalias švietimo paslaugas .Didinti specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą, teikiant reikalingą informacinę ir konsultacinę pagalbą mokykloms ir mokytojams.