Dronų konstravimo ir programavimo mokymai Tauragės STEAM centre

Tauragės regiono STEAM atviros prieigos centre š. m. lapkričio 24 d. vyko dronų konstravimo ir programavimo mokymai „NeoLab: Skrajūnas“. Mokymų programą parengė ir juos vedė nuolat tobulėjanti VšĮ „Tavo robotas“ komanda. Bendradarbiavimas su šia komanda kloja pamatus STEAM centro mechatronikos laboratorijos tobulėjimui ir mokytojų įtraukimui, kad šios laboratorijos veiklos būtų sėkmingai integruotos į ugdymo turinį.

Šie mokymai per praktinius užsiėmimus padeda įgyti avionikos žinių, įsigilinti ir perprasti dronų gamybos technines ypatybes, įraukia į elektrotechnikos sritis ir, žinoma, programavimą. Mokymų turinys skatina domėtis robotikos mokslu, ugdo loginį, kūrybinį mąstymą, komandinio ir analitinio darbo gebėjimus. Mokymuose puikiai dera technologijų, inžinerijos ir matematikos koncepcijų pritaikomumas. Dalyviai mokėsi daug naujų dalykų, kurie gal ir nėra įtraukti į bendrojo ugdymo dalykų sritis, tačiau labai praplečia akiratį ir parodo naujas tobulėjimo ir mokymosi erdves.

Mokymuose dalyvavo net 26 pedagogai iš Tauragės „Versmės“ gimnazijos, Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos, Tauragės Žalgirių gimnazijos, Jurbarko Antano Giedraičio – Giedriaus gimnazijos, Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos, Tauragės r. Skaudvilės gimnazijos ir tos pačios gimnazijos Batakių pagrindinio ugdymo skyriaus, Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos, Alytaus ir Tauragės regionų STEAM centrų.

Sakome ačiū Tavo robotas komandai už mokymus ir visiems dalyviams už pozityvumą, palaikymą ir norą mokytis naujų dalykų.
Vienas mokymų dalyvių dronas į orą tikrai pakilo, tikime, kad ateityje jų bus ir daugiau.

Vilma Vaičekauskienė, Tauragės STEAM atviros prieigos centro
Neformaliojo švietimo organizatorė/projektų koordinatorė

Registracija į STEAM centro veiklas

Susipažinti su STEAM centro laboratorijų užimtumu gruodžio mėn. galite čia >>>

Pageidaujantys registruotis į dar likusias laisvas vietas, gali kreiptis el. paštu vilma.vaicekauskiene@tauragespmmc.lt arba telefonu +370 685 82765 – Vilma Vaičekauskienė, neformaliojo švietimo organizatorė/projektų koordinatorė.

Informacija dėl brandos egzaminų, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams

Vadovaujantis Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu specialiųjų ugdymosi poreikių turintis kandidatas (t. y. mokinys, buvęs mokinys ir eksternas) mokyklos vadovui pateikia pedagoginės psichologinės tarnybos (švietimo pagalbos tarnybos) pažymą ir prašymą dėl brandos egzamino užduoties formos, vykdymo ar vertinimo instrukcijų pritaikymo.

Tarnyba, vadovaudamasi Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašu, išduoda pažymas.

Plačiau skaitykite čia >>>

Atrask STEAM

Tauragės ,,Versmės“ gimnazijos gimnazistų pamokos dažnai vyksta STEAM atviros prieigos centre. Mokiniai ir jų mokytojos supranta STEAM ugdymo svarbą.

STEAM ugdymo svarbą supranta ir atranda tėvai. Skubame pasidžiaugti, jog vykdyta tėvų, mokytojų ir mokyklų vadovų apklausa apie Lietuvoje veikiančių STEAM centrų veiklą atskleidė, kad Tauragėje gyvenantys tėvai mato didžiausią STEAM poreikį – tauragiškiai labiausiai pastebėjo ir teigiamus rezultatus dėl STEAM ugdymo.

Plačiau skaitykite čia >>>

Grupiniai užsiėmimai jaunesniojo mokyklinio amžiaus (1-4 kl.) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centre 2022 m. spalio 31 d. vyko paskutinis socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimas jaunesniojo mokyklinio amžiaus (1-4 kl.) mokiniams, turintiems veiklos ir dėmesio sutrikimų. Mokymai vyko nuo 2022 m. rugsėjo 26 – spalio 31 d., pirmadienio vakarais.

Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai turėjo puikią galimybę lavinti socialinius įgūdžius, atrado ir išbandė naujų, nepatirtų veiklų.

Kiekvieno užsiėmimo metu mokiniai ugdėsi pažintines, komunikacines, kūrybines bei socialines kompetencijas.

Mokiniai vykdė įvairias veiklas: piešė, lipdė, modeliavo, šoko, žaidė, mokėsi atsipalaidavimo ir nusiraminimo technikų, bendradarbiauti tarpusavyje, stiprino pasitikėjimą savimi.

Kiekvienas mokinys buvo apdovanotas padėkos raštu, vaišinosi naminiu obuolių pyragu bei reiškė nuoširdžią padėką kiekvienam dalyvavusiam mokiniui, mokytojai bei vienai dalyvavusiai mamytei.

Socialinė pedagogė
Inga Stonienė

Kvietimas į programėlės „Lingo LT“, skirtos padėti kalbos sutrikimą turintiems vaikams, pristatymą

Kviečiame Jūsų įstaigos specialistus (pedagogus, psichologus bei kitus ugdymo specialistus, ir visus, kam ši žemiau pateikta informacija gali būti naudinga) atvykti į UAB „Nareka“ organizuojamą šviečiamąjį renginį-mokymą š. m. lapkričio 16 d. 11 val. (trukmė – 2 val.) Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centre, Aerodromo g. 6, Tauragė.

Renginio metu vyks programėlės „Lingo LT“, skirtos padėti kalbos sutrikimą turintiems vaikams integruotis į visuomenę, pristatymas ir mokymas kaip ja naudotis.

Lingo Lt – tai naujai sukurta pagalbinė alternatyviosios komunikacijos priemonė padedanti bendrauti esant verbalinės komunikacijos sutrikimams. Mokymų metu sužinosite programėlės naudojimo principus, kokiems vaikams labiausiai tinka šią sistemą taikyti. Taip pat bus pristatomos žinios apie kalbos sutrikimus turinčių vaikų kalbinių gebėjimų lavinimą.

Programėle galės naudotis tiek iOS, tiek Android telefonų vartotojai. Jei turite planšetes, galite atsinešti.

Renginys organizuojamas UAB „Nareka“ įgyvendinant projektą „Programėlė skirta kalbos sutrikimą turintiems vaikams integruotis į visuomenę“, kuris finansuojamas 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis (programa SVEIKATA), platesnė informacija www.norwaygrants.lt, www.lingolt.lt.