Naršyti kolekcijose (Iš viso: 9)

Tikslieji mokslai

Metodinio darbo kortelė Integruotas kūno kultūros ir matematikos užsiėmimas ,,VAROM2“.docx

Darbai susieti su dalyku/dalykais: Tikslieji mokslai

View the items in Tikslieji mokslai

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Metodinio darbo kortelė-MANO SPINTOJE.docx

Darbai susieti su dalyku/dalykais: Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

View the items in Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Specialusis ugdymas ir pagalba mokiniui

Darbai susieti su dalyku/dalykais: Specialusis ugdymas ir pagalba mokiniui

View the items in Specialusis ugdymas ir pagalba mokiniui

Socialiniai mokslai

Aprašas. Integruota pamoka Eratosteno eksperimentas.docx

Darbai susieti su dalyku/dalykais: Socialiniai mokslai

View the items in Socialiniai mokslai

Pradinis ugdymas

Aprašas. Protmūšis Lietuva - mūsų pasididžiavimas.docx

Darbai susieti su dalyku/dalykais: Pradinis ugdymas

View the items in Pradinis ugdymas

Lietuvių kalba

Aprašas Netradicinė lietuvių k.  pamoka ,,…tas amžius man auksinis atrodo….doc

Darbai susieti su dalyku/dalykais: Lietuvių kalba

View the items in Lietuvių kalba

Gamtos mokslai

Metodinio darbo kortelė Integruota lietuvių k. ir fizikos pamoka K.Donelaičio „Metai“ ir fizika.docx

Darbai susieti su dalyku/dalykais: Gamtos mokslai

View the items in Gamtos mokslai

Dorinis ugdymas

Aprašas. Didžiosios pasaulio religijos..pdf

Darbai susieti su dalyku/dalykais: Dorinis ugdymas

View the items in Dorinis ugdymas

Meninis ugdymas

Aprašas Muzikos kūrinių aranžuotės.docx

Darbai susieti su dalyku/dalykais: Meninis ugdymas

View the items in Meninis ugdymas