Naršyti elementuose (Iš viso: 124)

Metodinio-darbo-kortelė Intervalai.docx
Pateiktys yra skirtos meno mokyklų solfedžio, bendrojo ugdumo mokyklų muzikos pamokoms. Jose išdėstyta bendra informacija apie intervalus.

Metodinio-darbo-kortelė.docx
Viktorina „Įdomusis solfedžio“ yra skirta meno mokyklos 3 klasės mokiniams solfedžio teorinės medžiagos kartojimui ir įtvirtinimui.

Metodinio darbo kortelė- Dievo Motina Marja.docx
Supažindinti su su Dievo Motinos Marijos gyvenimo įvykiais. Išspręsti kryžiažodį apie Švč. Mergelę Mariją.

METODI~1.DOC
Parengta nuotolinio mokymo(si) pamoka 3 klasės mokiniams. Skirta supažindinti su šviesos, vandens, duonos svarba kasdieniniame gyvenime, Šv. Rašte ir liturgijoje.

Metodinio darbo kortelė Kas yra Švč. Trejybė.docx
Darbas skirtas 2 kl., pristatyti temą apie Švč. Trejybę.

Metodinio darbo kortelė Kas yra Sekminės.docx
Darbas skirtas 2 kl., pristatyti temą apie Sekmines.

Metodinio darbo kortelė Kada darbas yra geras.docx
Darbas skirtas 2 kl., pristatyti temą: „Kada darbas yra geras, o kada blogas?“.

Metodinio darbo kortelė -Galiu būti Jėzaus bičiulis.docx
Supažindinti su Jėzaus ir apaštalų draugystės istorijomis. Užduotyje rasti žodžius, kurie stiprina draugystę su Jėzumi ir žmonėmis.

Metodinio darbo kortelė integruota pamoka M.K.Čiurlionis – lietuvių tautos genijus.docx
Pamokos tikslas - minint kompozitoriaus, dailininko ir literato Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 145-ąsias gimimo metines, pagilinti mokinių žinias apie kūrėjo trumpą gyvenimą bei neįprastą kūrybą, susipažinti su genijaus muzikos ir…

Metodinio darbo kortelė-MANO SPINTOJE.docx
Skirta ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymui. Amžius: 3-6 m. Kortelių bei skaidrių su muzika funkcija: šios priemonės pagalba, vaikai mokosi atpažinti ir skirti rūbus, jų pavadinimus, prisimena spalvas. Kortelėse yra užrašyti…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2