Metodiniai darbai 2018 - Pradinis, priešmokyklinis ir ikimokyklinis ugdymas

Dublin Core

Antraštė

Metodiniai darbai 2018 - Pradinis, priešmokyklinis ir ikimokyklinis ugdymas

Aprašymas

2018 metų Tauragės švietimo darbuotojų metodiniai darbai, Pradinis, priešmokyklinis ir ikimokyklinis ugdymas

Collection Items

Vida Antanavičienė, Dalia Šlionienė Integruota technologijų ir anglų k. pamoka SPALVOS
Nagrinėjant šią temą mokiniai išmoko angliškai spalvų pavadinimus, atliko eksperimentą – maišydami pagrindines spalvas mokėsi išgauti naujas spalvas.

Inga Eičienė Metodinė priemonė priešmokyklinukui ŽAIDŽIAME MATEMATIKĄ
Priešmokyklinukas žaisdamas mokosi skaičiuoti, lyginti, įsiminti skaičius ir atlikti skaičiavimo veiksmus. Labai svarbu, kad kiekvienas rastų sau patinkantį žaidimą.
„Žaidžiame matematiką“- metodinių priemonių grupė skirta…

Lina Latožienė "Daugybos lentelės mokymas ir įtvirtinimas 2-3 klasėse"
Ši mokymo(si) priemonė skirta 2 klasės mokiniams. Ji padės išmokti, įtvirti ir pakartoti daugybos lentelę. Žaismingas mokymąsis mokinius motyvuos, dirbant grupėse skatins sparčiau veikti ir įsimnti bei bendradarbiaujant patirti sėkmę.…

Loreta Midvikienė, Lina Trijonienė Integruota anglų k., dailės ir technologijų pamoka SPALVOS
Integruota anglų kalbos ir dailės pamoka, kurioje mokiniai mokysis spalvų pavadinimų angliškai, įvardins daiktų spalvas. Maišydami pagrindines spalvas, išgaus naujus atspalvius, kuriuos panaudos rudeninio lapo spalvinimui.

Loreta Orlingienė, Stanislava Puteikienė Integruota anglų kalbos ir pasaulio pažinimo pamoka 4a klasėje
Pamoka skirta supažindinti mokinius su pokyčiais brendimo laikotarpiu bei mokyti pritaikyti anglų kalbos žinias pasakojant apie save.

Palmira Akramienė VAIZD. PRIEMONĖ Spalvų ir sk.aičių pieva
Skirta: ikimokyklinio ugdymo vaikams.Amžius: 3-6 m.
Spalvų ir skaičių pievos funkcijos: šios priemonės pagalba, vaikai mokosi atpažinti ir skirti spalvas, skaičiuoti, susipažinti su skaičiais. Lavinama smulkioji rankų motorika.(atsukti ir…

Ramutė Gavėnienė  Įvairūs uždaviniai 1 klasei
Integruota matematikos pamoka, kurioje žaidybine forma mokiniai mokysis sudėti ir atimti, atlikti įvairias veiksmų eilutes, palyginti atstumus tarp miestų. Pateikiami žaidimai, kūrybinės užduotys, skatinančios greitai spręsti veiksmų…

Roma Krapavickienė Integruota pasaulio pažinimo, dailė ir technologijų pamoka „Gyvoji - negyvoji gamta kūrybiniame darbe“
Integruota pasaulio pažinimo - dailės ir technologijų pamoka
3 kl. netradicinėje aplinkoje. Pamokoje formuojamos ekologinės nuostatos. Mokiniai piešė ant medžio plaušo atraižų, gautų meistro dirbtuvėje, panaudoti ekologiški…

Rasa Paulauskienė Integruota lietuvių k. ir dailės pamoka VEIKSMO ŽODŽIAI
Integruota lietuvių k.- dailės pamoka. Pamoka vyko prie mokyklos parke. Mokiniai piešė ant sniego, darė kitus darbelius iš gamtinės medžiagos, kalbėjo, stebėjo vieni kitų veiklą,naudojo daug veiksmo žodžių. Tai linksma, žaidybinė…

Rasvita Skrodenienė Integruota muzikos pamoka Ritminiai pratimai 4kl.
Integruota muzikos pamoka, kurioje grupinio darbo metu mokiniai lavins ritmo pojūtį, skaitys, plos ir gros ritminius pratimus, ugdys kūrybingumą. Pasirinkdami vis kitokias išraiškos priemones, lavins vaizduotę klausydami muzikos, įpras geriau…
View all 13 items