Naršyti elementuose (Iš viso: 56)

Metodinio darbo kortelė Integruota veikla pradinių klasių mokiniams „Žemėj Lietuvos“.pdf
Aprašyta integruota pasaulio pažinimo, anglų kalbos ir muzikos popietė „Žemėj Lietuvos“.

METODINIO DARBO KORTELĖ Integruotas anglų ir vokiečių kalbų tęstinis projektas „Dienos rutina“.pdf
Tęstinis projektas: tikslas – ugdyti mokinių tarpkultūrinę kompetenciją. Šiuo projektu siekiama atskleisti anglų ir vokiečių kalbų skirtumus ir panašumus. Skirtas ketvirtų klasių mokiniams. Taikant aktyvius mokymo metodus žaismingai…

Metodinio darbo kortelė Integruotas anglų kalbos ir pilietiškumo ugdymo projektas „There is no planet B“.pdf
Pateikiama integruoto projekto medžiaga nuo pasirengimo iki rezultato. Mokytojų iniciatyva suorganizuota bendra 2 gimnazijų pilietinė akcija „Mes už švarią Tauragę“ su tikslu atkreipti tauragiškių dėmesį į aplinkosaugos problemas…

Metodinio darbo kortelė.pdf
Konferencija organizuota siekiant pasidalini gerąja patirtimi: pristatyti ir praktiškai išbandyti netradiciniai aktyvūs mokymo (si) metodai. Stebėta vaizdinė medžiaga - motyvuojanti pamoka keičiant mokymosi erdves. Siekta skatinti…

Metodinio darbo kortelė „Kaip etninės kultūros elementų integravimas į dalykų turinį gali paįvairinti ugdymo procesą, skatinti mokymosi motyvaciją“.pdf
Mokiniai vykdė projektą „Kaboje visų namai“. Projekto metu buvo aiškinamasi, kokių pasitaiko kalbos klaidų, kaip jas taisyti, kaip taisyklingai vartoti skaitvardžius, įvairius terminus, sudarė lankstinuką „Dažniau pasitaikančios…

Metodinio darbo kortelė ką aš žinau apie J.Basanavčių.pdf
Integruota pamoka, vesta Jono Basanavičiaus devyniasdešimtųjų mirimo metinių proga, ruošiantis minėti Lietuvos 100-metį. Mokiniai sužinojo apie autoriaus gyvenimą ir tautosakinius darbus, inscenizavo pasaką „Aš pats“, atliko suvokimo…

METODINIO DARBO KORTELĖ Integruota matematikos ir lietuvių kalbos pamoka „Matematinė knyga. Trikampiai“.pdf
Pristatomas pamokos aplankas, kurį sudaro: detalus pamokos planas (uždavinys, ugdymo metodai, pamokos eiga nurodant kiekvieno pamokos etapo trukmę); klausimai ir atsakymai žaidimui, žaidimo kortelės, darbo grupėse užduotys, grupių vertinimo…

Metodinio darbo kortelė Netradicinė lietuvių k.  pamoka ,,…tas amžius man auksinis atrodo…“, skirta Reformacijos 500 metų jubiliejui.pdf
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugijos bei Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupo Mindaugo Sabučio iniciatyva 2017-ieji paskelbti Reformacijos metais. III klasės literatūros kursas pradedamas nuo Renesanso, o Lietuvoje…

Metodinio darbo kortelė Integruota lietuvių k. ir fizikos pamoka K.Donelaičio „Metai“ ir fizika.pdf
Metodinio darbo ,,Donelaitis ir fizika“ tikslas – atskleisti tarpdalykinę integraciją kaip raktą į sėkmingą mokymąsi, pateikti mokiniui iš pirmo žvilgsnio nepatrauklius dalykus (pvz. literatūros kūrinį ar fizikos dėsnius) kita,…

Metodinio darbo kortelė Integruota rusų k., muzikos ir dailės pamoka ,,M. K. Čiurlionis muzikoje ir dailėje“.pdf
Ruošiant šią priemonę norėta:
1. Pasidalinti patirtimi, vedant trijų mokomųjų dalykų integruotą pamoką.
2. Pamoka skirta 2G klasės mokiniams nagrinėjant per rusų k. pamokas skyrių ,,В мире прекрасного“.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2