Mamos diena su šypsena

   Įgyvendinant Tauragės rajono savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos programos lėšomis remiamą projektą „Mamos diena su šypsena“ šių metų gegužės 1-ąją paminėjome Mamos dieną. Kol mamos susipažino su juoko terapiją bei ją išbandė praktiškai, su vaikais gaminome staigmenas.

Projektą įgyvendino Jovarų pagrindinė mokykla bei Pagalbos mokytojui ir mokiniui centras.

Balandžio 2-oji – autizmo supratimo diena

Pirmą kartą Tauragėje paminėjome balandžio 2 d. – tarptautinę autizmo supratimo dieną. Tėvams, auginantiems autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus, pristatytas Tauragės rajono savivaldybės neįgaliųjų integracijos lėšomis remiamas projektas:“ Tėvų, auginančių autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus, švietimas“. Projektą įgyvendina Pagalbos mokytojui ir mokiniui centras ir Jovarų pagrindinė mokykla. Renginio metu vaikai dalyvavo praktiniame užsiėmime, kuris vyko Jovarų pagrindinės mokyklos sensoriniame kambaryje.

Tauragės rajono savivaldybės kūrybinės komandos ,,Lyderių laikas 3 “ stažuotės įspūdžiai po Suomijos ir Estijos mokyklas

Kovo 10-16 dienomis Tauragės savivaldybės ,,Lyderių laiko 3“ komandos nariai, kartu su kitų Vakarų Lietuvos savivaldybių atstovais, išvyko į stažuotę Suomijoje ir Estijoje ,,Įvairūs mokyklų ir savivaldybių bendradarbiavimo modeliai mokinių mokymosi pažangos užtikrinimo srityje“ turėdami bendrą tikslą – kuo išsamiau susipažinti su šių šalių ugdymo sistema bei sužinoti, kur slypi paslaptis, leidžianti pasiekti mokiniams aukštų ugdymosi rezultatų. Suomijoje aplankytos dviejų miestų ugdymo įstaigos: Espoo savivaldybėje eančios Maininki mokykla bei Bostalls vaikų darželis ir Vantos mieste – Martinlaakso gimnazija bei Martinlaakso pradinė ir vidurinė mokykla. Visos ugdymo įstaigos priklauso nuo savivaldybių finansavimo, o pats ugdymas skirstomas į  ikimokyklinį (neprivalomas), pagrindinį (1-9 kl.) ir aukštesnįjį vidurinį ugdymą (10-12 kl.) Privalomas pagrindinis ugdymas trunka 9 metus, pažymiai nevertinama 1-6 klasėse, nes siekiama, kad vaikai kuo ilgiau patirtų emocinį pasitenkinimą. Nors pažymiai nerašomi, tačiau visuomet pabrėžiama vaiko atsakomybė už mokymąsi. Mokytojo profesija laikoma prestižine, o pasitikėjimas vieni kitais įvardintas kaip vienas iš sėkmę lemiančių ženklų. Gal todėl didžioji dalis studentų, besirengiančių tapti pedagogais, po studijų iš tiesų įsidarbina mokyklose ir net negalvoja apie darbą kitose srityse.

Lankantis mokyklose girdėjome vadovų lūpose skambančią frazę: ,,Helsinkis – mūsų klasė“. Tai įprasmina visos šalies ugdymo kryptį – siekti, kad kuo įvairesnė veikla būtų vykdoma netradicinėse erdvėse, didžiulis dėmesys skiriamas mokymo priemonių aprūpinimui. Kiekvienas į mokyklą atėjęs vaikas yra aprūpinamas vadovėliais, pratybomis, nešiojamu kompiuteriu. Klasių valandėlės nevedamos, organizuojami 10-15 minučių susitikimai su grupių kuratoriais. Pamokos organizuojamos mažose grupėse. Pagrindinėje mokykloje įgyvendinami projektai, susiję su aplinkosauga, siekiama ruošti mokinį ne testams ar egzaminams, o gyvenimui, Baigę 9 klases mokiniai turi kelias pasirinkimo galimybes: mokytis gimnazijoje arba rinktis profesinį ugdymą. Stažuotės dalyviams akcentuota, kad gimnazijų tikslas – ruošti mokinius stojamiesiems egzaminams į aukštąją mokyklą ir ugdyti gabų, motyvuotą jaunimą, suteikti būtinų žinių ir įgūdžių tolesnėms studijoms ir darbui, todėl patekti į gimnazijas gali tik motyvuoti ir gerai besimokantys mokiniai.

Vaikščiodami po skirtingas Suomijos įstaigas žavėjomės aplink tvyrančia ramybe bei demokratiška atmosfera. Smagu buvo stebėti pradinių klasių mokinių ir direktoriaus susirinkimą dėl patyčių prevencijos bei kitų bendrų susitarimų. Mums kėlė nuostabą, kaip atidžiai buvo klausoma vadovo kalbos, niekas net nebandė kalbėtis tarpusavyje. Vertybių formavimui nuo pat mažens skiriamas didžiulis dėmesys. Vaikų poreikiams tenkinti pritaikytos didelės erdvės: poilsio zonos, biblioteka, tylos kambariai ir kitos zonos. Mokyklinė apranga neprivaloma, po mokyklas ar darželius vaikštoma be batų. Taip sukuriama jauki namų aplinka. Maitinimas Suomijoje nemokamas visiems vaikams. Atėjus pietų laikui visiems patiekiamas  vienas patiekalas, maistą sau dedasi patys mokiniai. Nuo pat mažens ugdoma valgymo kultūra – įsidėtas maistas privalo būti suvalgytas, tad išmokstama įsidėti tiek, kiek suvalgoma. Maisto norma neribojama, tad valgyti tikrai galima sočiai. Savarankiškumas, atsakomybė ir pagarba vienas kitam tvyrojo visose Suomijos ugdymo įstaigose.

Atsakymo, kodėl suomiai laikomi viena iš labiausia skaitančia šalimi, ieškoti vykome į Suomijos Helsinkio biblioteką. Vos pravėrus duris ne vienas pasijutome tarsi patekę į ateities pasaulį. Knygos rūšiuojamos ir į lentynas pristatomos robotų. Muzikos instrumentai, 3D spausdintuvai, modernios siuvimo mašinos, patalpos ir įranga kalbų mokymuisi – tai tik dalis to, ką siūlo ši moderni, apie 100 milijonų eurų kainavusi biblioteka, kurią drąsiai galima pavadinti miesto gyventojų traukos centru. Viskas, ko reikia – tik išsiimti skaitytojo kortelę ir visomis erdvėmis, įranga galima naudotis nemokamai. Nesinaudoti tokiomis galimybėmis iš tiesų būtų kvaila ir neišmintinga.

Antra stažuotės  dalis buvo skirta susipažinimui su Estijos švietimo sistema. Aplankytos šios ugdymo įstaigos: Viimsi Kool mokykla, Viimsi vaikų darželis, Murastee ir Vaana-Joesuu pagrindinės mokyklos bei Parnu Koidula gimnazija. Pati ugdymo sistema Estijoje panaši kaip ir Lietuvoje: ikimokyklinis ugdymas, pradinis ir vidurinis ugdymas, aukštojo mokslo ugdymas.

Lankydamiesi šalia Talino esančiame Viimsi vaikų darželyje ,,Laanelinnu House” stebėjomės visai kitaip suformuotais pastatais: nėra koridorių, visur paliktos atviros erdvės, organizuojamos įvairaus amžiaus vaikų bendros veiklos, pradedami mokyti programavimo pagrindai. Ikimokyklinis ugdymas nėra privalomas, vaikai gali pradėti lankyti mokyklas ir nelankę darželio. Šioje savivaldybėje taikomas labai įdomus valdymo modelis – 8 darželiams  vadovauja 1 vadovas. Visomis reikiamomis priemonėmis, nemokamu maitinimu ugdymo įstaigas Estijoje aprūpina savivaldybė.

Pagrindinėse mokyklose vaikų ugdymas skirstomas į 3 mokymosi lygius: 1-3 kl., 4-6 kl., 7-9 kl. Specialiųjų poreikių turintys mokiniai, kaip ir Lietuvoje, integruojami į klases, su specialiuoju pedagogu vedamos kelios atskirų dalykų pamokos. Tiek Suomijos, tiek Estijos mokyklose privaloma nuo 25 iki 45 minučių kasdien praleisti lauke. Tik retais atvejais daromos išimtys, tad buvo smagu stebėti, kaip prasidėjus pertraukai mokiniai sugūžėjo į kiemą. Tekšančios balos ir šaltukas, aplink esantys brūzgynai labiau baugino mus, mokyklos vadovui tai atrodė puiki galimybė vaikų kūrybingumui plėtotis. Mokyklos vadovas šypsodamasis teigė: ,,Kuo aktyvesnis vaikas, tuo aktyvesnės smegenys, tuo geresni mokymosi rezultatai“.

Lankydamiesi Parnu Koidula gimnazijoje jautėme akademinę aplinką: griežta mokinių atranka pagal stojamuosius rezultatus, galimybė rinktis mokymosi srautus, didelės auditorijos. Net 50 procentų mokinių laiko tarptautinius egzaminus, už kuriuos sumoka pati gimnazija. Kiekvieną rytą prieš pamokas vykdomos 30 minučių konsultacijos, po kurių mokiniams vedamos 90 minučių trukmės pamokos. Į gimnaziją mokytis atvykusiems mokiniams skiriamas pilnas finansavimas kelionei, maitinimui ir apgyvendinimui. Gimnazijos siekiamybė – kuo geriau paruošti mokinį studijoms universitete.

Analizuodami švietimo ypatumus tiek Suomijoje, tiek Estijoje pastebėjome ne vieną bendrumą: švietimas abiejose šalyse yra prioritetinės sritys, kuriose nesiekiama sutaupyti. Mokinys, jo gerovė ir išsilavinimas laikomas pagrindine investicija kuriant tvirtas vertybines nuostatas turinčią valstybę.

Už suteiktą galimybę pamatyti, išgirsti ir suprasti Suomijos ir Estijos švietimo sistemą dėkojame  ,,Lyderių laiko 3“ organizatoriams.

 

Tauragės ,,Šaltinio“ progimnazijos mokytoja Lina Norgailienė

VAIKUI. Kaip išsaugoti norą mokytis?

„Lyderių laiko 3“ Tauragės savivaldybės pokyčio projekto kūrybinė komanda, kuriai vadovauja Vida Mejerienė, rajono Pagalbos mokytojui ir mokiniui centro direktorė, po intensyvių konsultacijų ir praktinių mokymo valandų pakvietė Tauragės rajono švietimo bendruomenę į susitikimą – konferenciją ,,VAIKUI. Kaip išsaugoti norą mokytis?“, kuri vyko Tauragės ,,Šaltinio“ progimnazijoje. Konferencijos dalyvius maloniai nustebino, kad pasveikinimo programoje dalyvavo ne tik išradingieji Tauragės ,,Šaltinio“ progimnazijos mokiniai, bet ir visa savivaldybės pokyčio projekto kūrybinė  komanda. Išmaniai, smagiai, kūrybiškai jie pristatė projekto idėjas, tikslus ir tarėsi su švietimo bendruomenės nariais, ar realu, kad mūsų rajono mokyklose penktųjų klasių mokiniai mokytųsi be namų darbų.

Norisi pasidžiaugti, kad susidomėjimą šiomis veiklomis parodė,  sveikinimo žodį tarė ir paramą pažadėjo Tauragės rajono savivaldybės meras Sigitas Mičiulis. Konferencijos dalyvių nuotaiką savo įkvepiančiu pranešimu ,,Motyvacijos skatinimas“ pakėlė jauna psichologė Aurelija Ananjevaitė. Turėdama pedagoginės patirties ir norėdama ja pasidalinti bei sustiprinti kolegų vidinį nusiteikimą, ji pasiūlė į gyvenimą ir darbą žiūrėti kiek paprasčiau: ,,Neklauskite, ko reikia pasauliui. Klauskite, kas daro jus gyvus, ir darykite tai. Pasauliui reikia gyvų žmonių.“

Rajono pedagogai, susirinkę į konferenciją, panoro pasidalinti patirtimi, nes juk kalbėti apie ugdymo procesą yra viena, o jį stebėti, semtis vertingos praktinės patirties – daug veiksmingiau.  Žalgirių gimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė Janina Pukelienė savo pranešime ,,Namų darbai. Būti ar nebūti?“ nepateikė tiesaus atsakymo, tik sudėliojo visus pliusus ir minusus ir pasiūlė atsakymo ieškoti kiekvienam savais keliais. Didelį įspūdį padarė Skaudvilės gimnazijos istorijos mokytojo metodininko Lino Norkaus pranešimas ,,Istorija kitaip“. Charizmatiškas mokytojas nepabijojo būti nepopuliarus – nesinaudojo technologojomis, užrašais, protingomis svetimomis mintimis, jo šiltas žodis apie savo darbo kasdienybę ir pralinksmino auditoriją, ir suteikė galimybę filosofiškai pažvelgti į šiuolaikinio mokytojo darbą. ,,Aušros“ progimnazijos matematikos mokytojos metodininkės Gražinos Statkuvienės ir Irenos Ambrozienės, IT mokytojos metodininkės, pranešimas ,,Išplėskime ribas: mokyti mokinius, kad išmoktų gyventi“ tiesiog signalizavo, jog kartais mokytojas turi būti būtent tas žmogus, kuris savo mokiniui suteikia svarbius gyvenimo orientyrus, kad programos, planai ar egzaminų rezultatai neturi būti svabesni už mokinio poreikius. Savo pranešime ,,Į pamoką su mokymosi motyvacija“ Žygaičių gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė Vilmantė Bliūdžiutė, rusų kalbos mokytoja metodininkė Virginija Ūksienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurga Beitienė pateikė ne vieną puikų motyvacijos skatinimo pavyzdį iš savo ir kolegų darbo praktikos. Martyno Mažvydo progimnazijos anglų kalbos mokytojos metodininkės Danutė Kiliokaitienė, Aida Melninkaitienė ir Rima Skulsienė linksmai, įdomiai viliojo kolegas nebijoti išmaniųjų įrenginių, siūlė dalintis patirtimi ir tiesiog spinduliavo geromis emocijomis. ,,Šaltinio“ progimnazijos geografijos mokytojos metodininkės Eglės Rupšienės tik nedidelė dalis veiklos atsispindėjo pranešime ,,Atradimo džiaugsmas pamokose“. Mokytoja – aktyvi gamtosauginių, ekologinių projektų dalyvė, prizininkė, jos pamokos gamtoje praėjusiais metais įvertintos respublikoje, todėl auditorija klausėsi labai susidomėjusi.

Konferencijos dalyviai dirbdami  grupėse aptarė, kokius pasiūlymus mokytojams, mokiniams, tėvams, mokyklų steigėjui reikėtų pateikti, kad sėkmingai galėtų startuoti pokyčio projektas ,,VAIKUI“.

Refleksijoje konferenciją aptarė projekto konsultantė Kotryna Gotberg, o vaizdais ją apibendrino konsultantas Vitas Zabita, tolimesnes veiklas numatyti padėjo kuratorė Asta Grinevičienė.

Po konferencijos projekto komandos konsultantė Kotryna Gotberg pasidžiaugė kūrybinės grupės darbu: „Labai didžiuojuosi tauragiškių komanda, kuri pasižymi išskirtiniu kūrybiškumu ir susitelkimu. Tai viena šauniausių visoje Lietuvoje vykstančio projekto komandų. Tikiuosi, kad konferencijoje pristatytos įdėjos įkvėpė miesto švietimiečius prisijungti prie idėjų įgyvedinimo”.

 

Lina Tekorienė,

Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, konferencijos dalyvė

Įgyvendintas projektas „Kartu negalią paverskime galia“

Tauragės rajono savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos programos lėšomis įgyvendintas projektas „Kartu negalią paverskime galia“

2018 m. gruodžio  3d. paminėjome tarptautinę neįgaliųjų žmonių dieną.  Siekėme  atkreipti visuomenės dėmesį, jog vaikai, jaunuoliai, nesvarbu, kokiomis individualiomis savybėmis jie pasižymėtų, geba veikti ir kurti drauge. Tauragės rajono savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos programos lėšomis įgyvendintas projektas „Kartu negalią paverskime galia“, kurį bendradarbiaudama Maltos ordino pagalbos tarnyba su Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro specialiąja pedagoge Lina Visockiene  ir  Jovarų pagrindinės mokyklos specialiąja pedagoge Neringa Juščiuviene sukvietė dalyvius į kūrybines dirbtuves.

Netradicinio užsiėmimo – kūrybinių dirbtuvių metu vaikai, jaunuoliai kartu su savanoriais gaminosi draugystės pynes, kalėdinius žaislus bei dalyvavo kvapą gniaužiančiuose įdomiojo mokslo eksperimentuose. Vaikai ne tik stebėjo efektyvius stebuklus, bet ir patys dalyvavo moksliniuose eksperimentuose.  Šventės metu skanavo azote šaldytų kukurūzų bei gaminosi vaisinių ledų.

Dėkojame Tauragės rajono savivaldybei už galimybę surengti smagią šventę bei pabūti visiems kartu.

Kvalifikacijos tobulinimo programa Kaliningrado mokytojams

Šių metų birželio 6 – 8 dienomis Tauragėje vyko metodinis pažintinis kvalifikacijos tobulinimo seminaras Kaliningrado srities lietuvių kalbos ir etninės kultūros mokytojams. Seminaro tema: „Tauragės ir Kaliningrado srities ugdymo įstaigų lietuvių kalbos ir etninės kultūros mokytojų bendradarbiavimo ir partnerystės santykių plėtojimas švietimo ir kultūros srityse“. Kaliningrado regioninės lietuvių kalbos mokytojų asociacijos pirmininko Alekso Bartninko iniciatyva šią programą finansavo LR Švietimo ir mokslo ministerija. Seminaro programą rengė Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro direktorė Vida Mejerienė ir Tauragės rajono savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Egidijus Šteimantas.

Dalykinė Karaliaučiaus pedagogų kelionė Tauragės krašte prasidėjo nuo Tauragės rajono savivaldybės mero Sigito Mičiulio priėmimo ir Tauragės krašto pristatymo. Seminaro dalyviai aplankė Tauragės krašto muziejaus ekspozicijas ir susipažino su muziejaus edukacinėmis erdvėmis. Mokytojai lankėsi Tauragės moksleivių kūrybos centre, kur centro direktorė Jolanta Kazlauskienė išsamiai pristatė centro neformaliojo ugdymo patirtį. Kitokių edukacinių erdvių pristatymas vyko ir Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centre. Seminaro dalyviai taip pat aplankė Tauragės kaimynystėje esantį Pagėgių kraštą – Bitėnus, Martyno Jankaus muziejų, Rambyno kalną, Bitėnų kapines ir Vydūno kapavietę.

Seminaro baigiamasis renginys vyko Tauragės „Šaltinio“ progimnazijoje. Svečiai iš anapus Nemuno buvo supažindinti su šios mokyklos tradicijomis, stebėjo etnokultūrinį renginį.

Tikimės, kad užsimezgusi partnerystė turės ir tęsinį.

Diskutojame

Tauragės pilyje

NACIONALINIS PROJEKTAS „LYDERIŲ LAIKAS 3“ TAURAGĖJE