KONKURSAS Į TAURAGĖS PAGALBOS MOKYTOJUI IR MOKINIUI CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGAS

Skelbiamas konkursas į Tauragės  pagalbos mokytojui ir mokiniui centro direktoriaus pareigas.

Pasiteirauti galima: tel. (8 446) 62 823, el. p. vitalija.okiene@taurage.lt

Konkurso paskelbimo data – 2020 m. liepos 3 d.

Pretendentų atrankos data – 2021 m. sausio 14 d

Susipažinti su konkurso orgavizavimo įpatumais ir reikalavimais pretendentui >>>>

Vasaros STEM stovykla pedagogams ir gabiems vaikams „Mokslas ir kūrybiškumas“

Tauragės Pagalbos mokytojui ir mokiniui centras organizuoja nemokamą vasaros stovyklą gabiems Tauragės rajono   11-16 metų  vaikams ir STEAM dalykų mokytojams.

Vasaros STEAM stovykla yra skirta vaikams ir pedagogams, kurie nori sustiprinti STEAM gebėjimus ir STEAM integraciją į mokyklinio ugdymo procesą. Kartu stovykloje siekiama atskleisti įvairių mokslo sričių sąsajas, tarpdiscipliniškumą ir tai, jog mokslas yra glaudžiai suisijęs su kūrybiškumu ir inovatyvumu.

Stovykla vyks rugpjūčio 17 -22 dienomis, Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centre, Aerodromo g.6.

Registracija į stovyklą vykdoma iki rugpjūčio 11 d.

Parsisiųsti registracijos formą.

Parsisiųsti stovyklos programą.

Registracijos anketas siųsti el.p. v.mejeriene@gmail.com, tel. pasiteiravimui 8 655 32812. Stovykloje gali dalyvauti 30 žmonių. Surinkus pilną grupę registracija į stovyklą bus stabdoma.

EGZAMINŲ STRESAS. KAIP JĮ ĮVEIKTI?

Kasmet daugybė mokinių laiko egzaminus. Daugeliui tai – sunkus išbandymas, lydimas streso ir nepasitikėjimo savo jėgomis. Kai kurie šį stresą išgyvena lengvai, kitiems jis sukelia rimtas psichologines problemas. Jausti jaudulį ir nerimą prieš baigiamuosius egzaminus yra normalu, nes tai padeda susikaupti. Nemiga, dirglumas, ne sugebėjimas susikaupti, beviltiškumas, žemas savęs vertinimas dažnai išveda jaunus žmones iš psichologinės pusiausvyros, kas paprastai turi įtakos tiek jų rezultatams, tiek jaunuolių savijautai ir elgesiui. Skaityti visą Tauragės PPT socialinės pedagogės Ingos Stonienės straipsnį >>>

INFORMACIJA DĖL PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLOS DARBO VIETOJE ATNAUJINIMO

Švelninant karantino apribojimus, pedagoginė psichologinė tarnyba  nuo 2020 m. gegužės 25 d. atnaujina paslaugų teikimą savo klientams darbo vietoje. Paslaugos bus organizuojamos vadovaujantis galiojančiais, Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais ir Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytais apribojimais ir rekomendacijomis.

Prioritetas – vaikų galių bei sunkumų vertinimas, pirmenybę teikiant pirminiam ankstyvajam (ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus) vaikų vertinimui. Registracija vykdoma telefonu: 8446-71511 (antradienį – ketvirtadienį 9.00-13.00 valandomis) arba el. paštu tauragesppt@gmail.com

Atvykimo taisyklės trumpai

Pykčio ir įtampos valdymo būdai

Kiekvienas iš mūsų nori būti laimingas ir jaustis gerai. Tačiau kai kas nors mums nepasiseka, mes ne visada išliekame ramūs, todėl mumyse įvyksta emocijų „sprogimas“. Kad tavo pyktis daugiau netaptų toks didelis, gąsdinantis ir nebekeliantis tiek daug bėdų, rekomenduoju išmėginti lengvus, visiems greitai prieinamus pykčio valdymo būdus. Susipažinti plačiau ….

Rekomendacijos darbui su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais nuotolinio būdu

Kviečiame naudotis NŠA specialistų parengtu rekomendacinio pobūdžio skaitmeninių priemonių sąrašu, skirtu dirbti nuotoliniu būdu su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais. Sąraše įvairūs šaltiniai pateikti lietuvių, o taip pat Lietuvos tautinių mažumų mokykloms lenkų ir rusų kalbomis (atsisiuntimui pdf formatu)

Taip pat kviečiame naudotis Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus specialistų parengtomis rekomendacijomis „Dėl vaikųturinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, nuotolinio ugdymo“. Rekomendacijos iliustruotos papildomais priedais, socialinėmis istorijomis, dienotvarkės kortelėmis. Visus priedus rasite ČIA

Naudingos nuorodos nuotoliniam darbui ir mokymui(-si)

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija pagal LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymą Nr. V-372 „Rekomendacijos dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu“ (https://www.smm.lt/uploads/documents/ISAK%2Bdel%2Bnuotolinio%2Bmokymo_03_16.pdf ),  rekomenduoja naudotis mokykloms laisvai prieinamu nacionaliniu skaitmeniniu ugdymo turiniu.

Šiuo metu yra sukurta daug pačių įvairiausių internetinių svetainių ir bendradarbiavimo erdvių socialiniuose tinkluose. Pagalbos mokytojui ir mokiniui centro komanda atsižvelgdama į teikiamas rekomendacijas susistemino keletą naudingų nuorodų, kuriomis norime pasidalinti.

PMMC metodininkė Vilma Vaičekauskienė

Pedagoginės psichologinės tarnybos darbo organizavimas

Tauragės pedagoginė psichologinė tarnyba karantino laikotarpiu darbą vykdo nuotoliniu būdu. Tarnybos specialistai nuotoliniu būdu teikia metodinę pagalbą mokyklų pedagogams, VGK nariams, švietimo pagalbos specialistams, mokiniams ir jų tėvams ir kt.

Dėl pirminio asmens gebėjimų vertinimo

Karantino laikotarpiu pirminis asmens specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymas bei vaikų brandumo įvertinimas ir/ar švietimo pagalbos skyrimas nevykdomas.

Dėl pakartotinio asmens specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir/ar švietimo pagalbos skyrimo.

Jeigu specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP) turinčiam mokiniui (vaikui) baigiasi PPT vertinimo dokumentų galiojimo laikas ir numatytas SUP vertinimo pakartojimas, pakartotinis įvertinimas bus pratęsiamas, remiantis ankstesniojo vertinimo išvadomis, siekiant užtikrinti nenutrūkstamą specialiojo ugdymo ir /ar švietimo pagalbos teikimą.

Būtinas tėvų informavimas bei sutikimas, patvirtinant žinute per Tamo ar kitomis priemonėmis (už šią informaciją atsako asmens specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo pratęsimą inicijuojanti mokykla).

Mokykla užpildo prašymą (nr.1), prašymą galima atsisiųsti pildymui Word formate, nurodydama kuriems mokiniams baigiasiPPT vertinimo dokumentų galiojimo laikas karantino laikotarpiu ir siunčia el.p. tauragesppt@gmail.com

Dėl asmens SUPpakartotinio įvertinimo pratęsimo PPT informuos mokinio (vaiko) tėvus (globėjus, rūpintojus) bei ugdymo įstaigą.

Dėl konsultacijų/švietimo pagalbos teikimo mokinimas bei mokinių tėvams (globėjams)

Tarnybos specialistai nuotoliniu būdu teikia individualias konsultacijas mokiniams bei mokinių tėvams (globėjams). Dėl konsultacijų prašome kreiptis el.paštu tauragesppt@gmail.com

Dėl dokumentų kopijų išdavimo

Iškilus būtinumui gauti Pažymos dėl specialiojo ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo kopiją, kreiptis el.paštu tauragesppt@gmail.com