Grupiniai užsiėmimai skaitymo bei rašymo sutrikimų turintiems mokiniams

Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vyko 10 savaičių trukmės grupiniai užsiėmimai skaitymo bei rašymo sutrikimų turintiems 2-3 klasių mokiniams. Užsiėmimų metu vaikai atliko grupines bei individualias užduotis: lavino skaitymo techniką bei rašymo įgūdžius, atliko skaitymo suvokimo užduotis, tobulino rišliosios kalbos, foneminio suvokimo įgūdžius. Mokiniai išbandė įvairias strategijas mokymosi sunkumams įveikti, o svarbiausia užduotis atliko su motyvacija ir gera nuotaika.

Užsiėmimus vedė
logopedė Silvija Jankuvienė
bei specialioji pedagogė Lina Visockienė

Meninės saviraiškos užsiėmimai 2-4 klasių mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centre 2022 m. gruodžio 15 d. įvyko paskutinis meninės saviraiškos užsiėmimas.

Meninės saviraiškos penki užsiėmimai vyko žaismingai, kūrybingai ir atpalaiduojančiai. Kiekvieno susitikimo metu buvo naudojamos įvairios meninės raiškos priemonės, kurios mokiniams teikė nuostabą, laisvę, džiaugsmą, ramybę bei kėlė smalsumą nepatirtoms veikloms ir skatino didesnį savęs suvokimą, pajautimą. Nes kiekviena meninės raiškos medžiaga kėlė skirtingą jutiminį patyrimą, išgyvenimą .

Mokiniams kūryba leido ne tik patirti emocijų, bet ir suteikti simbolį savo patirtam jausmui, patirti kūrybinę savirealizaciją, pozityvų bendravimą, bendrystę.

Užsiėmimus vedė
Socialinė pedagogė
Inga Stonienė

Spektaklis „Padarėliai“

Projekto „Prisijaukinti teatrą“ veiklos tęsiasi. Žiemiškai stebuklingą sekmadienio popietę mėgaujamės spektakliu „Padarėliai“ su Pojūčiu teatru.

Dėkojame kūrybinei komandai: Karolinai Žernytei, Šarūnei Pečiukonytei, Aistei Jančiūtei ir kompozitoriui Dominykui Žerniui.

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Partneriai: Tauragės kultūros centras, Tauragės Pagalbos mokytojui ir mokiniui centras

Norite didesnio mokinių tėvų palaikymo – nepalikite jų nežinioje

Išties džiugu, jog neseniai vykdyta mokytojų, mokyklų vadovų ir tėvų apklausa parodė, jog tauragiškiai tėvai vienbalsiai atsakė, jog nori, kad jų vaikai lankytųsi STEAM centruose! Plačiau, ką apie STEAM ugdymą ir bendradarbiavimą su tėvais mano STEAM centro gamtamokslinės laboratorijos metodininkė Žydrė Danusienė ir ,,Versmės“ gimnazijos chemijos mokytoja Sondra Radžiūnienė, skaitykite čia >>>

Dronų konstravimo ir programavimo mokymai Tauragės STEAM centre

Tauragės regiono STEAM atviros prieigos centre š. m. lapkričio 24 d. vyko dronų konstravimo ir programavimo mokymai „NeoLab: Skrajūnas“. Mokymų programą parengė ir juos vedė nuolat tobulėjanti VšĮ „Tavo robotas“ komanda. Bendradarbiavimas su šia komanda kloja pamatus STEAM centro mechatronikos laboratorijos tobulėjimui ir mokytojų įtraukimui, kad šios laboratorijos veiklos būtų sėkmingai integruotos į ugdymo turinį.

Šie mokymai per praktinius užsiėmimus padeda įgyti avionikos žinių, įsigilinti ir perprasti dronų gamybos technines ypatybes, įraukia į elektrotechnikos sritis ir, žinoma, programavimą. Mokymų turinys skatina domėtis robotikos mokslu, ugdo loginį, kūrybinį mąstymą, komandinio ir analitinio darbo gebėjimus. Mokymuose puikiai dera technologijų, inžinerijos ir matematikos koncepcijų pritaikomumas. Dalyviai mokėsi daug naujų dalykų, kurie gal ir nėra įtraukti į bendrojo ugdymo dalykų sritis, tačiau labai praplečia akiratį ir parodo naujas tobulėjimo ir mokymosi erdves.

Mokymuose dalyvavo net 26 pedagogai iš Tauragės „Versmės“ gimnazijos, Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos, Tauragės Žalgirių gimnazijos, Jurbarko Antano Giedraičio – Giedriaus gimnazijos, Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos, Tauragės r. Skaudvilės gimnazijos ir tos pačios gimnazijos Batakių pagrindinio ugdymo skyriaus, Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos, Alytaus ir Tauragės regionų STEAM centrų.

Sakome ačiū Tavo robotas komandai už mokymus ir visiems dalyviams už pozityvumą, palaikymą ir norą mokytis naujų dalykų.
Vienas mokymų dalyvių dronas į orą tikrai pakilo, tikime, kad ateityje jų bus ir daugiau.

Vilma Vaičekauskienė, Tauragės STEAM atviros prieigos centro
Neformaliojo švietimo organizatorė/projektų koordinatorė

Registracija į STEAM centro veiklas

Susipažinti su STEAM centro laboratorijų užimtumu gruodžio mėn. galite čia >>>

Pageidaujantys registruotis į dar likusias laisvas vietas, gali kreiptis el. paštu vilma.vaicekauskiene@tauragespmmc.lt arba telefonu +370 685 82765 – Vilma Vaičekauskienė, neformaliojo švietimo organizatorė/projektų koordinatorė.

Informacija dėl brandos egzaminų, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams

Vadovaujantis Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu specialiųjų ugdymosi poreikių turintis kandidatas (t. y. mokinys, buvęs mokinys ir eksternas) mokyklos vadovui pateikia pedagoginės psichologinės tarnybos (švietimo pagalbos tarnybos) pažymą ir prašymą dėl brandos egzamino užduoties formos, vykdymo ar vertinimo instrukcijų pritaikymo.

Tarnyba, vadovaudamasi Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašu, išduoda pažymas.

Plačiau skaitykite čia >>>