Skelbiamas STEAM atviros prieigos centro Tvaraus vystymosi, žaliosios ir alternatyviosios energetikos laboratorijos laboranto konkursas.

Laborantas – 0,5 etato (20 darbo valandų per savaitę). Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 6,8.

Pagrindiniai kvalifikaciniai reikalavimai:

Turėti pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų, lygį arba ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį fizinių mokslų, inžinerijos, technologinį išsilavinimą;

Gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, savarankiškai planuoti savo veiklą, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;

Gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą raštu bei žodžiu;

Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje.

Pagrindinės funkcijos:

 prižiūri, diegia, tvarko laboratorijoje esančią įrangą, mokymo priemones ir medžiagas;

 paruošia darbui laboratorijos įrenginius, mokymo priemones ir medžiagas;

 pagal poreikį dalyvauja užsiėmimuose, padeda užsiėmimus vedančiam metodininkui;

 teikia paraiškas reikalingoms medžiagoms, priemonėms bei įrangai pirkti.

Pretendentai privalo pateikti dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4. Gyvenimo aprašymą;

5. Galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Pasiteirauti galima tel. (8 620) 85 118.

Dokumentų pateikimo variantai:

1. Asmeniškai konkurso organizatoriui – Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras, Aerodromo g. 6, Tauragė.

2. Registruotu laišku – Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centrui, Aerodromo g. 6, LT-72186 Tauragė

3. El. paštu tauragessteam@gmail.com

Pretendentai dokumentus pristato iki 2022 m. vasario 9 d. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinus grąžinami pretendentui.

Pokalbis su pakviestais pretendentais vyks 2022 m. vasario 14 d. Apie tikslesnį pokalbio laiką pretendentai bus informuojami asmeniškai telefonu arba el. paštu.

Informacija teikiama telefonu (8 620) 85 118 arba el. paštu tauragessteam@gmail.com